Д-р Иван Богданов

Д-р Иван Богданов, дм

CVpicture

Бул. Св. Климент Охридски 1
1756, София

iv.bogdanov@gmail.com

+359 887 924278

Образование и квалификация

35 СЕУ “Добри Войников”, София (1998)

Медицински факултет на Университет “Жозеф Фурие”, Гренобъл, Франция (2000)
Медицински факултет на Медицински Университет – София (2006)

Дисертация на тема “Комбиниран климатолечебен метод в лечението на псориазис” – Медицински университет – София (2013)

Професионално развитие и специализации

Катедра по дерматология и венерология, МФ на МУ София – докторант (2008-2011)
Председател на “Фондация Псориазис” (от 2009 до този момент)
Болница “St Louis”, Париж, Франция (2009-2010)
Токуда Болница – София (от 2010 до този момент)
“London clinic”, Лондон, Великобритания (2014)

Членство в научни организации

Кооптиран член на Управителния съвет на Българското дерматологично дружество
Член на Европейската академия по дерматология и венерология

Владее писмено и говоримо английски, френски, италиански и руски език