Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м.

Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м.

Доцент д-р Жана Казанджиева д.м. е специалист-дерматолог, който работи в Кожна клиника, Александровска болница и Клиника „Евродерма“.

Доцент Казанджиева е член на: борда на Европейската Академия по Дерматология и Венерология, Българското Дерматологично Дружество, Фондация „Екзема“ и е председател на секцията по Дерматоалергология към БДД.

Има над 150 публикации в областта на дерматологията, които засягат диагностиката и лечението на екземите, уртикарията, псориазис, медикаментозните алергии, хемангиомите, лазертерапията, алергиите от козметични средства, различните видове алопеция и др.

Образование

 • 1979 – средно образование, немска езикова гимназия – Ловеч
 • 1985 – висше медицинско образование, Медицинска академия – ВМИ-Плевен
 • 1992 – придобита специалност „Дерматология и венерология”
 • 2005 – придобита научна степен “Доктор” – тема на дисертационния труд: “Екзогенни пигментни нарушения – дерматологични аспекти и терапевтични възможности”

Професионална реализация

 • 1985 – асистент, Катедра „Дерматология и венерология” – ВМИ-Плевен
 • 1986 – лекар-ординатор, Градски Кожен Диспансер – София
 • 1994 – асистент, Катедра „Дерматология и венерология”, Александровска болница, МУ – София
 • 1998 – главен асистент, Катедра „Дерматология и венерология”, Александровска болница, МУ – София
 • 2008 – доцент, Катедра „Дерматология и венерология”, Александровска болница, МУ – София

Следдипломна квалификация и международна преподавателска дейност

 • 1992 -специализация по електронна микроскопия на кожата, Виена, Австрия
 • 1998 – специализация по лазертерапия на кожните болести, Цюрих, Швейцария
 • 2000 – 2013 – международна преподавателска дейност:
  • 7 участия като поканен лектор на европейски, американски и световни конгреси по дерматология и венерология
  • 21 участия като поканен лектор в международни симпозиуми в чужбина
  • 6 лекции като преподавател в международни курсове и семинари за обучение на млади дерматолози
Научна активност и научни награди
 • Член на Борда на Европейската Академия по Дерматология и венерология – EADV
 • Член на Борда на Българско Дерматологично дружество
 • Член на Етичната комисия към Борда на ЕADV
 • Ръководител на секцията по Дерматоалергология към Българско Дерматологично дружество
 • Член на Немско-българското дерматологично дружество (секретар 2001- 2012 г)
 • Член на Европейската организация за превенция на професионалните алергии
 • Почетен член на Сръбското Дерматологично дружество
 • Почетен член на Македонското Дерматологично дружество
 • Награда „Проф. Богомил Берон” 2013 г. за цялостна научна, преподавателска и организационна активност
Списък на научната дейност
І. Публикации в чужди периодични научни списания
 1. Balabanova M, Кazandjieva J, Popov J. Lichenoid dermatitis in 3 professional footballers. Contact dermatitis, 1993,28,166-168
 2. Кazandjieva J, Mateev G, Tsankov N. Is Pityriasis rubra pilaris an infectious disease? Derm Monatsschr, 1993, 179, 3, 105-107.
 3. Кazandjieva J, Kamarashev J. Hinkov G. Alleviation of psoriasis by rifampicin in the treatment of pulmonary tuberculosis. J Derm Treat, 1993,4,163-4
 4. Кazandjieva J, Kamarashev J, Kadurina M, Tsankov N. Unprofessional Tattoos in Bulgaria- psychological aspects. JEADV, 1995, 4, 254-259.
 5. Кazandjieva J, Kamarashev J, Hinkov G, Tsankov N. Rifampin und Psoriasis. Akt Dermatol, 1997, 23, 2, 78-81.
 6. Tsankov N, Кazandjieva J, Gantcheva M. Contact pemphigus induced by dihydrophenyltrichlorethane. Eur J Dermatol, 1998, 8, 6, 442-443.
 7. Tsankov N, Кazandjieva J, Drenovska K. Drug exacerbation and provocation of psoriasis. Clin Dermatol, 1998, 16, 3, 334-352.
 8. Tsankov N, Angelova I, Кazandjieva J. Topical modalities for the treatment of cutaneous vasculities. Clin Dermatol, 1999, 17, 6, 649-654.
 9. Tsankov N, Angelova I, Кazandjieva J. Bulgarian Dermatology. CEEDVA, Bull, 1999, 1, 9-15.
 10. Tsankov N, Vassileva S, Kamarashev J, Кazandjieva J, Kuzeva V. Epidemiology of Pemphigus in Sofia – Bulgaria: a sixteen-year retrospective study. Int J Dermatol, 2000, 39, 104-109.
  • Reprinted with permission in CEEDVA Bull, 2001,3,22-26
 11. Tsankov N, Angelova I, Кazandjieva J. Drug induced psoriasis. Recognition and management. Am J Clin Dermatol, 2000, 1, 3, 159-165.
 12. Кazandjieva J, Popov Y, Tsankov N. History of dermatological moulages in Sofia, Bulgaria. CEEDVA, Bull, 2000, 2, 55-56.
 13. Angelova I, Doirmishev A, Кazandjieva J, Vassileva S. Kindler syndrome: a simultaneous occurrence of hereditary epidermolysis bullosa and poikiloderma congenitale or a distinct clinical entity. CEEDVA, Bull, 2001, 62-64
 14. Popov J, Kirjakova N, Dencheva R, Кazandjieva J, Fercheva A, Tsankov N. Some psychosomatic aspects of patients with psoriasis vulgaris treated at the Bulgarian seaside. CEEDVA, Bull, 2002, 4, 29-31.
 15. Brostilova V, Bardarov E, Kazandjieva J. Circumscribed psoriatic alopecia. A case report. CEEDVA, Bull, 2002, 4, 42-43.
 16. Kirjakova N, Etugov D, Popov J, Кazandjieva J. Thalassotherapy of psoriatic patients in Bulgaria. CEEDVA, Bull, 2002, 4, 67-69.
 17. Tsankov N, Broshtilova V, Кazandjieva J. Tetracyclines in dermatology. Clin Dermatol, 2003, 21, 1, 33-39.
  • Reprinted with permission in Dis Mon 2004; 50:332-44.
 18. Popov J, Antonov D, Кazandjieva J, Mateev G, Tsankov N. Psoriasis vulgaris aggravated by tetanus toxoid. CEEDVA, Bull, 2003, 5, 62-63.
 19. Angelova I, Кazandjieva J, Doirmishev A. Sulfasalazine triggered lupus erythematosus in a patient with psoriasis vulgaris. CEEDVA, Bull, 2003, 5, 59-61.
 20. Antonov D, Кazandjieva J, Etugov D, Gospodinov D, Tsankov N. Drug induced Lupus erythematosus. Clin in Dermatol,2004,22(2),157-66
 21. Marina S, Serafirnova D, Kazandjieva J, Broshtilova V, Balabanova M. Sister Mary Joseph’s nodule CEEDVA, Bull, 2004, 6, 41-43.
 22. Angelova-Fischer I, Bauer A, Hipler UC, Petrov I, Kazandjieva J, Bruckner T, Diepgen T, Tsankov N, Williams M, Fischer TW, Elsner P, Fluhr JW. The objective severity assessment of atopic dermatitis (OSAAD) score: validity, reliability and sensitivity in adult patients with atopic dermatitis. Br J Dermatol. 2005,153(4):767-73
 23. Fischer IA, Kazandjieva J, Vassileva S, Dourmishev A. Kindler syndrome: a case report and proposal for clinical diagnostic criteria. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat. 2005 Jun;14(2):61-7.
 24. Marina S, Bocheva G, Kazandjieva J. Severe bacterial infections of the skin: uncommon presentations. Clin in Dermatol, 2005,23(6),621-29
 25. Tsankov N, Grozdev I, Кazandjieva J. Old drug – new indicaton. Rifampicin in psoriasis. J Dermatol Treat,2006,17,18-23
 26. Кazandjieva J. Tattoos, Piercing, Fillers, ETC, as Risk for STI Transmission. Syllabus. Summer School STD, EADV, Fostering Dermatology and Venereology, 04-08,2007, p.1-3
 27. Кazandjieva J, Tsankov N. Tattoos: dermatological complications. Clin in Dermatol, 2007, 25, 375-382
 28. Кazandjieva J, Grozdev I, Tsankov N. Temporary henna tattoos. Clin in Dermatol, 2007, 25, 383-387
 29. Кazandjieva J, Tsankov N. Comments. Clin in Dermatol, 2007, 25, 361
 30. Pehlivanov G, Kavaklieva S, Kazandjieva J, Kapnilov D, Tsankov N. Foreign body granuloma of the penis in sexually active individuals (penile paraffinoma) JEADV, 22, 7, 2008 , 845-851(7)
 31. Kazandjieva J, Darlenski R. New allergens in cosmetics. Aesthetic Dermatology News, 2008, 1, 3, 8-9
 32. Kazandjieva J, Grozdev I, Darlenski R, Tsankov N. Climatotherapy of psoriasis. Clinics in Dermatology , 2008,26,5, 477 – 485
 33. Has C, Yordanova I, Balabanova M, Kazandjieva J, Herz C, Kohlhase J, Bruckner-Tuderman L. A novel large FERMT1 (KIND1) gene deletion in Kindler syndrome. J Dermatol Sci. 2008, 52(3):209-12
 34. Kazandjieva J, Darlenski R, Brostilova V. The price of a “rail-thin model” body: Pellagra in a patient with self-imposed restriction diet. Kosmetische Medizin, 2009,4,128-133
 35. Kazandjieva J, Gergovska M, Darlenski R, Balabanova M, Brostilova V, Marina S, Stranski L.Recall dermatitis after systemic treatment with paclitaxel. Int J Dermatol 2010, 49,956-959
 36. Kazandjieva J, Balabanova M, Kircheva K, Tsankov N. Contact dermatitis due to temporary henna tattoos. Skin med 2010,8,191-192
 37. Drenovska K, Darlenski R, Kazandjieva J, Vassileva S. Pemphigus vulgaris and pregnancy. Skin med 2010,8,144-149
 38. Darlenski R, Dencheva R, Kazandjieva J, Svinarov D, Tsankov N. Guidelines in dermatology – Quo vadis?Clin Dermatol, 2010, 28,5, 558-562
 39. Grozdev I, Kazandjieva J, Tsachev H, Tsankov N.Alternative treatment of psoriasis – is rifampicin a mild immunosupressor? Serb J Dermatol Venereol 2010,2,1,5-10
 40. Darlenski R, Kazandjieva J, Tsankov N. Is there an increased skin irritation and contact sensitization in atopic dermatitis? Expert Rev Dermatol, 2011, 6(2)
 41. Broshtilova V, Bardarov E, Kazandjieva J, Marina S. Tufted hair folliculitis: A case report and literature review. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat. 2011; 20(1):27-9
 42. Darlenski R, Kazandjieva J, Tsankov N. Skin barrier function: morphological basis and regulatory mechanisms. J Clin Med. 2011; 4(1):36-45
 43. Darlenski R., Kazandjieva J., Kircheva K., Mircheva M., Tsankov N. An outbreak of insect dermatitis caused by Culicoides drenskii on the Bulgarian Black Sea coast. Dermatovenerologie (Romania) 2011; 56 (3): 237-242
 44. Semkova K, Marina S, Kazandjieva J. Topical treatment of infantile haemangiomas – where are we? Serbian J Dermatol Venereol, 2012, vol.3,num.4
 45. Darlenski R, Kazandjieva J, Pramatarov K. The many faces of nickel allergy. Int J Dermatol,2012,51,523-530
 46. Kazandjieva J, Darlenski R, Gergovska M. Contact Dermatitis in a Child from Methlychloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone in Moist Wipes. Pediatr Dermatol ,2012
 47. Darlenski R, Kazandjieva J, Tsankov N. Hair Extensions: Novel “Source” of a Well-Known Contact Allergen. Skinmed, 2013, 11(1):51-53
 48. Semkova K, Kazandjieva J. Topical timolol maleate for treatment of infantile haemangiomas: preliminary results of a prospective study. Clinical and Experimental Dermatology, 2013,38,2,143-146
 49. Semkova K, Kazandjieva J. Scoring the proliferative activity of haemangioma of infancy: state of the art. Clinical and Experimental Dermatology, 2013,38,1: 89-90
 50. Semkova K, Kazandjieva J, Tsankov N. What’s New in Infantile Hemangiomas: Current Insights and Future Perspectives. SkinMed, 2013;11:
 51. Semkova K, Kazandjieva J. Rapid complete regression of an early infantile hemangioma with topical timolol gel. Int J Dermatol 11/2013;
 52. Darlenski R, Kazandjieva J, Tsankov N, Fluhr J. Acute irritant threshold correlates with barrier function, skin hydration and contact hypersensitivity in atopic dermatitis and rosacea. Experimental Dermatology, 2013
 53. Darlenski R, Kazandjieva J, Zuberbier T, Tsankov N. Chronic urticaria as a systemic disease. Clin Dermatol, 2013,in press
 54. Darlenski R, Kazandjieva J, Christakieva E, Fluhr J. Atopic dermatitis as a systemic disease. Clin Dermatol, 2013, in press
 55. Tsankov N, Kazandjieva J, Darlenski R. Commentary: Are skin diseases systemic ones. Clin Dermatol, 2013 in press
 56. Kazandjieva J, Tsankov N, Pramatarov K. The red face revisited: Connecctive tissue disorders. Clin Dermatol, 2014,32,1,153-38
ІІ. Публикации в български периодични научни списания

Интервю с Доц. д-р Жана Казанджиева за алергичните реакции, които могат да бъдат предизвикани от козметичните продукти, публикувано в списание “Жената днес”.

Доц. д-р Жана Казанджиева - публикация в Жената днес

 

Вестник Труд, брой от 16.01.2014 г.

Статия за гъбичките по ноктите от Доц. д-р Жана Казанджиева – председател на секцията по дерматология в Българско дерматологично дружество.

Статия за гъбичките по ноктите от Доц. д-р Жана Казанджиева

 1. Казанджиева Ж. Четиридесет години от създаването на Градски кожно-венерологичен диспансер. История на диспансерната дермато-венерологична помощ в София. Дерматол и венерол, 1994, 23, 1, 33-36.
 2. Казанджиева Ж, Кадурина М, Камарашев Ж, Цанков Н. Graft versus host disease – описание на един случай. Дерматол и венерол, 1996, 35, 1, 27-29.
 3. Цанков Н, Хинков Г, Казанджиева Ж, Камарашев Ж. Рифампицин и псориазис. Еволюция на заболяването при двама болни. Съвр Мед, 1996, 1996, 47, 4, 66-67
 4. Берова Н, Казанджиева Ж, Няголова Д, Матеев Г, Цанков Н. Cutivate- прогрес в локалната стероидна терапия. Алергия и астма, 1997,1,15-17
 5. Дурмишев А, Казанджиева Ж. Синдромът Мюнхаузен. Психосоматична медицина, 1999,7,1,37-39
 6. Попов Я, Казанджиева Ж, Герганов М, Камарашев Ж, Цанков Н. Betamethasone dipropionate cum acidum salicylicum в локалната терапия на псориазис. Алергия и астма, 1999,1,30-32
 7. Дурмишев А, Серафимова Д, Марина С, Казанджиева Ж, Бърдаров Е, Дурмишев Л. Thalidomide в терапията на афтозни лезии при болестта на Бехчет и кожни изменения при лупус еритематозус. Дерматология и венерология, 2000,39,15-18
 8. Попов Я, Кирякова Н, Казанджиева Ж. Морелечение на псориазис в Р. България. Мединфо, Дерматология и алергология, 2002,04,5
 9. Казанджиева Ж, Демерджиева З, Ботев И, Петрова Е, Странски Л, Цанков Н. Алергични реакции след временни татуировки. Дерматология и венерология, 2003,ХLІІ,3-4,8-10
 10. Казанджиева Ж, Николова А, Цанков Н. Хемангиоми – лечение с комбинирана лазерна система Vasculight™Elite. GP News,2004,5,4 (48), 2-3
 11. Казанджиева Ж. Кожни заболявания като следствие от татуировки. Дерматология и венерология, 2004 , ХLІІІ,1,3-8
 12. Казанджиева Ж, Николова А, Найденов Н, Цанков Н. Локална терапия с Homeoplasmin след фотодинамична, лазер и IPL терапия. Дерматология и венерология, 2004 , ХLІІІ,2,17-19
 13. Бочева Ж, Марина С, Казанджиева Ж. Животозастрашаващи кожни инфекции. Дерматология и венерология, 2004 , ХLІІІ,2,10-16
 14. Цанков Н, Гроздев И, Антонов Д, Казанджиева Ж. Лекарствени средства и псориазис – българският опит. Медицинска мисъл. Сборник научни трудове. 2004,Том1,183-197
 15. Казанджиева Ж, Николова А, Марина С. Мотиви за премахване на татуировки. Дерматология и венерология, 2004, ХLІІІ, 3,16-19
 16. Марина С, Брощилова В, Казанджиева Ж, Странски Л, Балабанова М, Серафимова Д, Петков Т, Илиеска А. Scleroedema Buschke Дерматология и венерология, 2004 , ХLІІІ, 3,16-19
 17. Казанджиева Ж, Грудева В, Николова А, Найденов Н, Цанков Н. Лечение на рецидивиращи папиломни вируси инфекции с СО2 лазер и Thuya occidentalis. Дерматология и венерология, 2004 , ХLІII 4,34-36
 18. Tsankov N, Grozdev I, Кazandjieva J. Eruptive psoriasis and treatment with Rifampicin. Trakia J Sci,2005,Vol.3,4,21-26
 19. Broshtilova V, Kazandjieva J, Serafimova D, Stransky L, Marina S, Drenovska K, Balabanova M, Vassileva S. Lichen planus pemphigoides. Case presentation. III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia, 12-13
 20. Petkov T, Kazandjieva J, Balabanova M. Pseudolymphoma occurring in a tattoo. Case presentation. III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia,.22-23
 21. Марина С, Савова Й., Брощилова В., Казанджиева Ж. Fasciitis diffusa cum eosinophilia (синдром на Shulman). Ревматология, XIII, 2005, 1, 7-11
 22. Казанджиева Ж, Николова А. Приложение на лазерите в дерматологията. GP news, 2006, год. 7, бр.6,18-19
 23. Казанджиева Ж. Етични проблеми в дерматокозметиката. Сборник научни трудове. Етиката в българското здравеопазване. 2007, София, Издателска къща „Симел”, стр.449-454
 24. Казанджиева Ж, Ганчева М, Попова Л. Blue rubber bleb nevus syndrome. Дерматология и венерология, 2007, ХLV,1,44-47
 25. Казанджиева Ж, Семкова К, Ботев И, Марина С. Lichen scleroatrophicus. Съвременна медицина,2007, LVII,4,36-41
 26. Казанджиева Ж. Татуировки, пиърсинг, филъри – източници на полово-предавани инфекции. GP news, 2007, 8, 11(21),9-11
 27. Казанджиева Ж, Семкова К, Марина С, Ботев И. Клинични варианти на кожни метастази при пациентка с аденокарцином на гърдата. Съвременна медицина,2007, LVII 5/6, 42-46
 28. Kazandjieva J, Tsankov N. Temporary henna tattoos – new aspects of allergy to para-phenylene diamine. JIMAB, 2007, book 1,part medicine,73-74
 29. Казанджиева Ж, Дар Ч, Марина С, Ботев И, Балабанова М, Странски Л. Sarcoma Kaposi unilateralis. Дерматология и венерология, 2008,XLVI,1,43-45.
 30. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Марина С. Нови алергени в козметиката: масажни масла. Дерматология и венерология, 2008,XLVI,1,37-39.
 31. Казанджиева Ж, Кирчева К, Николова А, Цанков Н. Алергичен контактен дерматит от парафенилендиамин. Съвременна медицина 2008,59,1, 44-46
 32. Казанджиева Ж, Тодорова М, Ботев И, Марина С, Николова А, Странски Л. Синдром на Leser-Trelat. Съвременна медицина 2008,59,2, 52-54
 33. Казанджиева Ж, Тодорова М, Марина С, Ботев И, Дърленски Р, Николова А, Праматаров К, Странски Л. Sister Mary Joseph’s nodule. Дерматология и венерология, 2008,XLVI,suppl,1,8-9
 34. Марина С, Казанджиева Ж, Ботев И, Дърленски Р, Аргиров А, Ванеска Л, Николова А, Странски Л. Xanthomata eruptiva. Дерматология и венерология, 2008,XLVI,suppl,1,12-14
 35. Казанджиева Ж, Николова А, Цанков Н. Акне. GP news, 2009, бр.7(111),5-6
 36. Семкова К, Казанджиева Ж, Странски Л. Дерматози на бременността. Съвременни клинични и терапевтични подходи. Дерматология и венерология, 2009,XLVIІ,1,13-21
 37. Кулберг А, Търев А, Йорданова М, Цветкова М, Дърленски Р, Странски Л, Казанджиева Ж. Контактни реакции към латекс при медицински специалисти. Дерматология и венерология, 2009,XLVIІ,1,22-27
 38. Казанджиева Ж., Дърленски Р, Николова А, Цанков Н. Алергичeн контактен дерматит към временна татуировка с „къна” и кръстосана реактивност с азо-бои. Практическа педиатрия,2009, 6,24-25
 39. Дърленски Р, Казанджиева Ж, Николова А, Григоров Е. Пурпуричен контактен дерматит към медицински пластир с капсаицин. Дерматология и венерология 2010, XLVIІI,1,29-33
 40. Дърленски Р, Казанджиева Ж, Николова А, Найденов Н, Цанков Н. Приложение на неинвазивни, биофизикални методи при доказване ефикасността на козметични продукти.Дерматология и венерология 2010, XLVIІI,1,44-49
 41. Дърленски Р, Казанджиева Ж . Алергични реакции на кожата към козметика: съвременни аспекти. GP news, 2010, бр.6(122), 22-25
 42. Mateeva V, Darlenski R., Kulberg A, Pigova M, Chachi A, Stoikova I, Stoyanova M, Tsvetkova M, Mircheva D, Kazandjieva J. Contact reactions to Latex in Health Care Practitioners. JCM, 2010,3(3),36-40
 43. Семкова К, Казанджиева Ж, Марина С. Новости в лечението на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,1,20-28
 44. Дърленски Р, Казанджиева Ж, Николова А. Нежелани кожни реакции към козметични средства: практически аспекти. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,1,36-45
 45. Казанджиева Ж, Семкова К, Брощилова В, Бочева Ж, Марина С. Ангиолимфоидна хиперплазия с еозинофилия, свързана с бременността. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,1,46-49
 46. Казанджиева Ж, Герговска М. Какво ново в дерматоалергологията. GP News, 2011,12,6,5-6
 47. Казанджиева Ж, Дърленски Р. Новите лица на контактния дерматит. Медикарт.Алергология и дерматология, 2011, 1, 11-14
 48. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Тонев С, Кадурина М, Господинов Д, Христакиева Е, Николова А, Мандаджиева М, Матеев Г, Василева С, Цанков Н. Национален консенсус за диагностика и лечение на контактния дерматит. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,2,3-16
 49. Семкова К, Казанджиева Ж. Локален тимолол малеат за лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,2,45-48
 50. Дърленски Р, Казанджиева Ж, Николова А, Демерджиева З, Цанков Н. Фитодерматит от контакт с Hylotelephium spectabile. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,2,56-59
 51. Дърленски Р, Казанджиева Ж, Цанков Н. Бариерна функция на кожата: морфологични основи и механизми за регулация. JCM, 2011,01, 38-47
 52. Дърленски Р, Казанджиева Ж. Пигментен козметичен дерматит – клиничен случай и литературен обзор. BMJ,2011,5,2,72-74
 53. Казанджиева Ж, Герговска М, Дърленски Р. Контактен дерматит. Лекарска практика, 2011, 6,3-6
 54. Герговска М, Дърленски Р, Николова А, Казанджиева Ж. Контактна алергия към акрилати. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,3,45-47
 55. Кадурина М, Цанкова Л, Герговска М, Казанджиева Ж Алергичен контактен дерматит към парабен микс и пропилен гликол. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,3,55-59
 56. Дърленски Р, Казанджиева Ж, Цанков Н. Кожна иритация и контактна сенсибилизация. Дерматология и венерология 2011, XLIX,3,3-12
 57. Дърленски Р, Герговска М, Казанджиева Ж. Екзема на ръцете: диагностичен и терапевтичен алгоритъм. JPNews, 2012,4,5-6
 58. Дърленски Р, Казанджиева Ж. Диагностичен алгоритъм и съвременно лечение на атопичния дерматит. Медикарт, 2012,1, 4-11
 59. Станчев И, Дърленски Р, Казанджиева Ж, Цанков Н. Разпространение на лезии на molluscum contagiosum върху татуировка. Дерматология и венерология 2012, XLX,1,65-67-12
 60. Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Тонев С, Кадурина М, Господинов Д, Христакиева Е, Николова А, Демерджиева З, Ганчева М, Брезоев П, Цанкова Л, Матеев Г, Василева С, Трашлиева М, Цанков Н. Атопичен дерматит – Национален консенсус на БДД. Дерматология и венерология, 2012, XLX,1,68-82
 61. Семкова К, Казанджиева Ж. Терапевтичен подход при хемангиоми в кърмаческа и детска възраст. JPNews, 2012,6,5-7
 62. Герговска М, Казанджиева Ж, Дърленски Р. Дисхидротична екзема. Медикарт, 2012,2, 26-28
 63. Дърленски Р, Казанджиева Ж, Цанков Н. Неинвазивни методи за изследване на бариерната функция на кожата. Дерматология и венерология, 2012, XLX,2,26-30
 64. B. Kamoona, J. Kazandjieva, A. Nikolova, E. Bardarov, S. Marina. Angiokeratoma circumscriptum – successful treatment with a new technology. Acta Medica Bulgaria, 2012, 2
 65. Дърленски Р, Демерджиева З, Казанджиева Ж, Герговска М. Атопичен дерматит – лечение на терапевтично резистентни и тежки форми на заболяването. Медикарт. 2013; 2: 24-27
 66. Камуна Б., Казанджиева Ж. Противопоказания за естетични процедури при кожни заболявания. Дерматология и венерология, 2013, LI, 1,29-32
 67. Камуна Б., Серафимова Д, Брощилова В, Дреновска К, Белло О, Казанджиева Ж, Марина С. Graham Little-Piccardi-Lasseur syndrome. Дерматология и венерология, 2013, LI, 1,44-49
 68. Гроздев И, Богданов И, Василева С, Господинов Д, Грозева Д, Грозева Л, Димитрова Л, Добрев Х, Дърленски Р, Кадурина М, Казанджиева Ж, Кирчева К, Матеев Г, Методиева Н, Обрешкова Е, Праматаров К, Санкева М, Тонев С, Трашлиева М, Христакиева Е, Черкезов Т, Янкова Р, Цанков Н. Консенсус за лечение на псориазис. Дерматология и венерология, 2013, LI,Suppl.1,3-14
 69. Кадурина М, Василева С, Господинов Д, Добрев Х, Казанджиева Ж, Матеев Г, Обрешкова Е, Праматаров К, Тонев С, Трашлиева М, Христакиева Е, Черкезов Т, Янкова Р, Цанков Н. Ръководство за лечение на псориазис с биологични продукти на Българското дерматологично дружество – 2013. Дерматология и венерология, 2013, LI,Suppl.1,15-39
 70. Семкова К, Казанджиева Ж, Марина С. Диференциална диагноза на еритродермиите при възрастни. Дерматология и венерология, 2013, LI, 1,3-7
 71. Герговска М, Дърленски Р, Казанджиева Ж. Дисхидрозиформена екзема. Дерматология и венерология, 2013, LI, 1,12-17
 72. Герговска М, Дърленски Р, Казанджиева Ж. Контактен дерматит от Парафенилендиамин. Мединфо,2013,XIII,5,8-9
 73. Дърленски Р, Казанджиева Ж, Герговска М, Цанков Н. Роля на витамин Д за алергичните кожни заболявания. Медикарт 2013,3,35-37
 74. Казанджиева Ж., Р. Дърленски, М. Герговска, К. Семкова, А. Николова, С. Марина, Н. Цанков. Най-чести въпроси и грешки в локалната терапия на атопичния дерматит. Медикарт 2013,3,39-42
 75. Казанджиева Ж. Термализъм – различен подход в лечението на атопичния дерматит. Медикарт 2013,3,44
 76. Денчева И., В. Брощилова, К. Дреновска, Д. Серафимова, Ж. Казанджиева, С. Марина. Паранеопластичен syndroma Sweet с обзор в литературата. Дерматология и венерология, 2013, LI, 2, 49-50
 77. Дърленски Р., Ж. Казанджиева, З. Демерджиева. Контактни реакции от средства на народната медицина: серия от случаи. Дерматология и венерология, 2013, LI, 2, 27-30
 78. Марина С., В. Брощилова, Д. Гулева, Ж. Казанджиева, С. Василева. Scleroedema adultorum. Дерматология и венерология, 2013, LI, 2,56-58
 79. Дърленски Р., Ж. Казанджиева. Новости в международния консенсус за диагностика и лечение на уртикария от 2013 г.Медицински магазин,2013,XXII,9,(380),12-13
ІІІ.Монографии
Монографии в чужбина
 1. Kazandjieva J, Kavaklieva S, Tsankov N. Environmental Effects. In Gender dermatology, ed. by L. Ch. Parish, S.Brenner, M. Ramos-e-Silva, J.L. Parish. Jones & Barlett Learning, LLC, 2011, Chapter 12,97-104
 2. Kazandjieva J, Bocheva G, Tsankov N. Skin signs of systemic infections. In Emergency Dermatology, ed. by R. Wolf, Cambridge University Press, 2011. Chapter 25, 256-264
 3. Darlenski R, Kazandjieva J, Vassileva S. Occupational contact dermatitis to cosmetics. In Cosmetics: types, allergies and applications (L. Hayes-ed.) Nova Science Publishers. New York. 2011: 139-156
 4. Tsankov N, Kazandjieva J. Drug induced acne. In Acne and Rosacea – Pathogenesis and Treatment, ed. by Ch. Zouboulis, A. Katsambas, A M. Kligman, Springer, Berlin (2013 in press) Chapter 11.
Монографии в България
 1. Казанджиева Ж, Цанков Н. Светът на татуировките. Университетско Издателство “Св. Климент Охридски ”, С.; 2001
 2. Цанков Н, Казанджиева Ж. Дерматология и венерология. В: История на медицинските науки в България. Ред.М. Георгиев, В. Митев, „Проф. М. Дринов”, 2013, 99-120
ІV. Учебници
 1. Казанджиева Ж. Талидомид.- В: Терапия на кожните и полово предавани болести. ред. Н. Ботев, Е. Петранов. С., АРСO, 2000, 499-501.
 2. Казанджиева Ж. Сулфони.- В : Терапия на кожните и полово предавани болести. ред. Н. Ботев, Е. Петранов. С., АРСO, 2000, 417-420.
 3. Казанджиева Ж. Антиандрогени – В : Терапия на кожните и полово предавани болести. ред. Н. Ботев, Е. Петранов. С., АРСO, 2000, 420-423
 4. Петранов Е, Драганова Л, Казанджиева Ж. Анатомо-физиологични особености на кожата във връзка с локалната терапия. – В : Терапия на кожните и полово предавани болести. ред. Н. Ботев, Е. Петранов. С., АРСO, 2000, 237-239
 5. Казанджиева Ж. СПИН. – В: Наръчник на общопрактикуващия лекар. ред. Н. Беловеждов, Мед. Преглед, Том VІІ, София – 2001, 23-26
 6. Цанков Н., Казанджиева Ж. Кожни болести. В: Наръчник на общопрактикуващия лекар. ред. Г. Нешев, Ж. Милева, “Знание” ЕООД, 2003, 448-458
 7. Казанджиева Ж, Цанков Н. Псориазис. В: Клинична медицина за фармацевти. ЕООД Иван Сапунджиев, София, 2003,441-444
 8. Казанджиева Ж, Цанков Н. Сифилис. В: Клинична медицина за фармацевти. ЕООД Иван Сапунджиев, София, 2003,445-448
 9. Казанджиева Ж. Вирусни инфекции – херпесни вирусни инфекции, папиломни вирусни инфекции, вариолни вирусни инфекции. В: Дерматология и венерология. ред. Н. Ботев, Н. Цанков, Медицина и физкултура, София, 2008,145-150
 10. Казанджиева Ж. Уртикария. В: Дерматология и венерология. ред. Н. Ботев, Н. Цанков, Медицина и физкултура, София, 2008,66
 11. Казанджиева Ж. Меланодермии. В: Дерматология и венерология. ред. Н. Ботев, Н. Цанков, Медицина и физкултура, София, 2008,74-77
 12. Цанков Н, Казанджиева Ж. Кожни болести: акне, алопеция ареата,атопичен дерматит, булозни дерматози, кондиломи, контактен дерматит, еризипел, фоликулити, херпес симплекс, херпес зостер, лихен планус,молускум контагиозум, псориазис, себорея, микози, уртикария, веруки В: Обща медицина – принципи и практика – първо издание под ред. Ж. Милева, Г. Нешев , Арсо, 2009,469-479
 13. Цанков Н, Казанджиева Ж. Кожни болести: гонорея, хламидиази, сифилис, остри кондиломи В: Обща медицина – принципи и практика – първо издание под ред. Ж. Милева, Г. Нешев , Арсо, 2009,481-483
 14. Казанджиева Ж, Цанков Н. Лезии на устната лигавица. В: Орална медицина. ред. З. Кръстев, А. Киселова, Р. Коларов, София, Иван Сапунджиев – ЕООД, 2010,139-147
 15. Казанджиева Ж, Цанков Н. Дерматологични заболявания. В: Орална медицина. ред. З. Кръстев, А. Киселова, Р. Коларов, София, Иван Сапунджиев – ЕООД, 2010,446-456
 16. Казанджиева Ж, Цанков Н. Кожни прояви при вътрешни заболявания. В: Ръководство по диагностика и терапия на вътрешните болести, първо издание под ред. Ж. Милева, Г. Нешев, Арсо, 2012
 17. Казанджиева Ж, Цанков Н. Кожни заболявания. Вътрешни болести за фармаколози. под ред. З. Кръстев, София,2013,
V. Дисертационен труд
 1. Казанджиева Ж. Екзогенни пигментни нарушения: дерматологични аспекти и терапевтични възможности за отстраняване. – дисертационен труд за присъждане на образователна степен “доктор”, 2005 г.
VI. Лекции
Поканен лектор на eвропейски, американски и световни конгреси по дерматология и венерология
 1. Kazandjeva J, Tsankov N. Tattoos in the Hellenic period. American Academy of Dermatology, History of Dermatology Society, Seminar Skin Disease and the Ancients, New Orleans, LA,2005
 2. Kazandjeva J, Tsankov N. Allergic reaction due to temporary tattoos. 14th EADV Congress – London, EUROPEAN SOCIETY FOR COSMETIC & AESTHETIC DERMATOLOGY,2005
 3. Kazandjeva J, Tsankov N. The development of syphilographie in the 19th century. Syphilis and the Great. American Academy of Dermatology, History of Dermatology Society Seminar, Washington, DC,2007
 4. Kazandjeva J. History of cosmetics – from Ancient times to the Renaissance, 17th EADV Congress, Paris,2008
 5. Kazandjieva J, Darlenski R. New allergens in cosmetic dermatology. International Academy of Cosmetic Dermatology, XXI World Congress of Dermatology, Buenos Aires, 2007
 6. Kazandjieva J, Tsankov N. Temporary tattoos. International Academy of Cosmetic Dermatology, XXI World Congress of Dermatology, Buenos Aires, 2007
 7. Kazandjieva J, Tsankov N. Piercing, Tattoos as risk for STI transmission. VI World Congress of the International Academy of Cosmetic Dermatology, Lisbon – Portugal , 2008
 8. Kazandjieva J. Unusual use of calcineurin inhibitors. 19th EADV Congress, Gothenburg, 2010
 9. Kazandjieva J. Contraindications for the Use of Aesthetic Procedures in Different Skin Diseases. 19th EADV Congress, Gothenburg, 2010
 10. Kazandjieva J. Systemic diseases and the face. 19th EADV Congress, Gothenburg, 2010
 11. Kazandjieva J. Tattoos, Piercing and Sexually Ttransmitted Infections. 22nd World Congress of Dermatology, Seoul, 23-30.05.2011
 12. Kazandjieva J, Paskova K. Side effects of laser tattoo removal. ESLD Annual Scientific Meeting 2012, 21th EADV CONGRESS PRAGUE, 2012
 13. Kazandjieva J. Temporary henna tattoos. What’s new in PPD allergy. 21th EADV CONGRESS PRAGUE, 2012
 14. Kazandjieva J. Perianal contact dermatitis. 21th EADV CONGRESS PRAGUE, 2012
 15. Kazandjieva J. Side effects of cosmetic procedures. 9th World Congress of Cosmetic Dermatology, Athens, Greece, 2013
 16. Kazandjieva J. Tsankov N. Balneology and Aging. 9th World Congress of Cosmetic Dermatology, Athens, Greece,2013
 17. Kazandjieva J. PPD allergy, henna tattoos, and cross sensitization. First European Congress on tattoos and pigment disorders. Copenhagen, 13-14.11. 2013
Поканен лектор на международни симпозиуми и конгреси по дерматология и венерология
 1. Kazandjeva J. Tätowierungen und ihre Folgen. 3.Tagung der D D A, Weimar, 2001
 2. Kazandjeva J. Henna and temporary tattoos. I.EADV Spring Symposium, La Valeta, Malta,2003.
 3. Kazandjeva J. Complications of tattooing. III EADV Spring Symposium, Sofia, Bulgaria, 2005
 4. Kazandjeva J. Tattoo removal. IV EADV Spring Symposium Skin and climate, Saariselka – Lapland, Finland,2006
 5. Kazandjeva J. Komplikationen bei temporären Tätowierungen. 8. Tagung der Sudostdeutschen Dermatologen, Bad Sulza, ,2006
 6. Kazandjieva J, Darlenski R. Allergy to cosmetics – myths and reality. XIIIth COSMODERM Joint Meeting of ESCAD and the Hellenic Society of Dermatology, Athens, 2008
 7. Kazandjieva J. Prof Ljuben Popov and his treatment method for bullous dermatoses (1933-1944). 6th EADV Spring Symposium, Bucharest, Romania, 2009
 8. Kazandjieva J. Differential diagnoses of rosacea. 6th EADV Spring Symposium, Bucharest, Romania, 2009
 9. Kazandjieva J. Cosmetic allergy. National Congress of the Serbian Dermatological Society, Belgarade, 2009
 10. Kazandjieva J. Differential Diagnoses of Rosacea.II Конгрес на македонските дерматолози, Охрид, 2009
 11. Kazandjieva J. Allergy to cosmetics. ІV Istanbul Kozmetik Dermatoloji Sumpozyumu IKDS, Istanbul, 2010
 12. Kazandjieva J. What’s new in Dermatoalergology? Clinical Symposium. Skopje, FIRO Macedonia, 2011
 13. Kazandjieva J. Systemic diseases and the skin.Тhe 2nd International Palestinian Congress of Dermatology and Venereology, Ramallah, Palestine,2011
 14. Kazandjieva J. Dermatoalergology. What’s new? 1st Congress of Montenegrin Dermatovenereologists with International Participation, Becici, Montenegro, 2011
 15. Kazandjieva J. The new faces of Contact Dermatitis. 2nd Continental Congress of Dermatology of ISD, Petersburg, 2011
 16. Kazandjieva J. Skin and Systemic diseases. XVI Beogradski Dermatoloski Dani, 2011
 17. Kazandjieva J. The new faces of PPD allergy. XVII BEOGRADSKI DERMATOLOŠKI DANI, .2012
 18. Kazandjieva J. New Masks in Contact Dermatitis.II National Congress, Белград, 2013
 19. Kazandjieva J. Contact dermatitis – What’s old and what’s new? V Congress of Dermatovenereology in Macedonia, Ohrid, Macedonia2013,
 20. Kazandjieva J. Skin care for atopic dermatitis. V Congress of Dermatovenereology in Macedonia, Ohrid, Macedonia, 2013
 21. Kazandjieva J. Atopic dermatitis. CONGRESUL NATIONAL DE DERMATOLOGIE, TARGU MURES,Rumania, 2013
Поканен лектор на международни курсове за обучение на млади дерматолози
 1. Kazandjeva J. Fostering dermatology: STD Tattoos, piercing, fillers etc as risk for STI transmission. STD training course, Sofia,05-07.07.2007
 2. Kazandjeva J. Tattoos, piercing, fillers etc as risk for STI transmission, Summer school STD, Sofia,23-27.06.2008
 3. Kazandjeva J., Tsankov N. Syphilis and the Greats, Summer school STD, Sofia,23-27.06.2008
 4. Kazandjieva J. Contact Dermatitis. Dermatological Therapy: CEEDVA Summer school for residents, Prague, 2011
 5. Kazandjieva J. Allergy to cosmetics. Dermatological Therapy: CEEDVA Summer school for residents, Prague, 2011
 6. Kazandjieva J. Tattoo removal – basics ,pros and cons. Basic Laser Course 004 at EADV, EADV Istanbul, 2013
Участия в научни конгреси, конференции и симпозиуми в чужбина
 1. Кazandjieva J, Tsankov N., Kadurina M, Kamarashev J. Pemphigus and tattoos. Dermatology 2000, Vienna, 18-21.05.1993. Abst 669.
 2. Кazandjieva J, Tsankov N., Kamarashev J, Kadurina M. Tattoos in socialism- a picture or an autoaggression? III Cong EADV, Copenhagen, 26-30.09.1993, Abst p.364.
 3. Tsankov N, Marina S, Gantcheva M, Kamarashev J, Кazandjieva J. Rifampicin in the treatment of psoriasis. EADV- Skin therapy, Aghia Pelagia, 14-17.10.1994, Abst p. 183.
 4. Tsankov N., Кazandjieva J, Kamarashev J, Kadurina M, Mateev G, Zissova L. Treatment of scalp psoriasis with 2 % ketokonazole shampoo and Psanol. IV Cong EADV. Brussels, 1995, Abst, p. 162.
 5. Кazandjieva J, Kamarashev J, Tsankov N. Unprofessional tattoos-dermatological and psychological aspects. V Cong EADV. Lisbon, 1996, JEADV 1996, 7, suppl.2, p.81, 0 P084
 6. Кazandjieva J, Kamarashev J, Tsankov N. Angiokeratoma corporis diffusum with normal enzyme activity. XIX World Cong Dermatol, Sydney, 1997, Austr J Dermatol, 1997, 38, suppl.2, p.85, P 1153.
 7. Кazandjieva J, Drenovska K, Mashal R, Tsankov N. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and psoriasis. VII EADV Cong, Nice,1998, JEADV 1998, 11, suppl.2, p.165, FC21-1
 8. Tsankov N., Кazandjieva J, Mateev G. Treatment of scalp psoriasis with Psanol and 2 % Ketokonazole shampoo: a double blind, placebo controlled study. VII EADV Cong, Nice,1998, JEADV 1998, 11, suppl.2, p.287, P432
 9. Kirjakova N, Dencheva R, Popov J, Кazandjieva J, Serafimova D, Tsankov N. Thalassotherapy of psoriasis vulgaris patients at the southern bulgarian sea side.VIII EADV Cong, Amsterdam, 1999, JEADV 1999, 12, suppl.2, p.332, P-671.
 10. Кazandjieva J, Mateev G, Vassileva S, Tsankov N. Complications of tattooing. VIII EADV Cong, Amsterdam, 1999, JEADV 1999, 12, suppl.2, p.194, P-179.
 11. Pehlivanov G, Кazandjieva J, Dencheva R, Kapnilov D, Georgiev M, Tsankov N. Stevens-Johnson syndrome with genital involvement. IX EADV Cong, Geneva, 2000. J EADV 2000, vol.14, suppl.1, p.199.
 12. Kirjakova N, Popov J, Кazandjieva J, Tsankov N., Dencheva R. Thalassotherapy combined with antioxidants for psoriasis patients. IX EADV Cong, Geneva, 2000. J EADV 2000, 14, suppl.1, p.250.
 13. Dourmishev A, Serafimova D, Marina S, Кazandjieva J, Bardarov E, Durmishev L. Treatment with thalidomide in aphthous lesions and lupus erythematosus. IX EADV Cong, Geneva, 2000. J EADV 2000, 14, suppl.1, p.224.
 14. Kiriakov A, Kiriakova N, Кazandjieva J, Kavrakova J, Dimova J, Tsankov N. Xanthelasma palpebrarum and risk for atherosclerosis.X EADV Cong, Munchen, 2001, J EADV 15, suppl.2, p. 136.
 15. Кazandjieva J, Mateev G, Vasileva S, Mashal R, Tsankov N. Tattoos and their complications. XX World Congr Dermatol, Paris, 2002, Ann Dermatol Venerol, 2002, 129, 1S391. P0106.
 16. Kiriakov A, Kiriakova N, Кazandjieva J, Kavrakova J, Dimova J, Tsankov N. Xanthelasma palpebrarum and risk for atherosclerosis. XX World Congr Dermatol, Paris, 2002, Ann Dermatol Venerol, 2002, 129, 1S492, P0629.
 17. Кazandjieva J, Popov J, Dencheva R, Kiriakova N, Tsankov N. Thalassotherapy of psoriasis patients in Bulgaria. XX World Congr Dermatol, Paris, 2002, Ann Dermatol Venerol, 2002, 129, 1S759, P1985.
 18. Kiriakova N, Tsankov N, Popov J, Кazandjieva J, Tsaneva A. Evaluation of the efficacy of the concommitant thalassotherapy and antioxidant treatment in patients with psoriasis vulgaris under the conditions of the Bulgarian Black Sea Coast. XI EADV Cong, Prague, 2002. J EADV 2002, 16 (Suppl 1), p.284
 19. Tsankov N., Кazandjieva J. Temporary tattoos – advantages and complications. Cosmoderm 2003, J Cosm Dermatol 2002, Vol. 1,3, p.154.
 20. Kazandjeva J, Tchipeva R, Antonov D, Tsankov N. LE and psoriasis – coincidence or immunological entity. DDG – Congress. Session of the German-Bulgarian Society of Dermatology, Berlin, 07.05.2003
 21. Tsankov N., Кazandjieva J, Grozdev I. Contact dermatitis induced by plants. XIІ EADV Cong, Barcelona, 2003. J EADV 2003, 17 (Suppl 3), p.219.
 22. Tsankov N., Кazandjieva J, Grozdev I. Old drug – new indication. Is rifampicin an immunosuppressive antibiotic? XXVIII Zjazd Polskiego Towarzysrwa Dermatologicznego, 2004, Przeglad dermatologiczny 2004,91,p.69
 23. Grozdev I, Кazandjieva J, Tsankov N. Rifampicin in eruptive psoriasis. II EADV Spring Symposium, Budapest. 2004, J EurAcad Dermatol and Venereol, 18, Suppl. 1, 57-8
 24. Tsankov N, Кazandjieva J, Grozdev I. Стар лек – нови индикации. Rifampicin во третманот на псориjaза. III Congress of the Dermatovenerologists of Macedonia 2004, Book of abstracts, p.185
 25. Tsankov N, Кazandjieva J, Grozdev I.Treatment of psoriasis with Rifampicin. Is Rifampicin an immunosuppressive antibiotic. European congress on psoriasis,2004, P 084
 26. Tsankov N, Кazandjieva J, Grozdev I. Use of Rifampicin in the treatment of psoriasis. XIII EADV Cong, Florence, 2004, J Eur Acad Dermatol and Venereol, 18, suppl 2, 268-269
 27. Kazandjeva J, Popov J., Tsankov N. History of the dermatologic moulages in Bulgaria. III EADV Spring Symposium, Sofia, Bulgaria, 19-22.05.2005.
 28. Kazandjeva J, Stransky L. New allergens in cosmetics III EADV Spring Symposium, Sofia, Bulgaria, 19-22.05.2005
 29. Kazandjeva J, Balabanova M, Serafimova D. Pseudo-epitheliomatous hyperplasia as a reaction to a tattoo. III EADV Spring Symposium, Sofia, Bulgaria, 19-22.05.2005
 30. Angelova-Fischer I, Bauer A, Hipler U, Petrov I, Kazandjeva J. The objective severity assessment of atopic dermatitis (OSAAD) score: Validity, reliability and responsiveness to change in adult patients with atopic dermatitis. P 02.16.III EADV Spring Symposium, Sofia, Bulgaria, 19-22.05.2005
 31. Tsankov N, Grozdev I, Кazandjieva J. Rifampicin in Psoriasis.87 Jahresversammlung der SGDV, Zurich, 8-10.09.2005
 32. Tsankov N, Kazandjieva J. Temporary tattoo reactions. XIV EADV Cong, London 12-15.10.2005, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, volume 19, supplement 2,2005
 33. Tsankov N, Grozdev I, Kazandjieva J. Efficacy of rifampicin in the treatment of eruptive psoriasis XV EADV Cong, Rhodes 4-8.10.2006,
 34. Tsankov N, Grozdev I, Kazandjieva J. (Bulgaria) Old drug – new indication. Rifampicin in psoriasis. XII Beogradski Dermatoloski dani. Zbornik rezimea, Beograd, Sava Center, 17-18 Nov,2006,p.4-5
 35. Tsankov N, Grozdev I, Kazandjieva J. (Bulgaria) Rifampicin in the treatment of eruptive and plaque psoriasis EADV Cong, Vienna, 2007, J EADV, supp, p.
 36. Broshtilova V, Darlensky R, Kazandjieva J. Pellagra in a patient with self-imposed restriction diet. EADV Cong, Vienna, 2007, JEADV, supp, p
 37. Tsankov N, Grozdev I, Kazandjieva J. Rifampicin as treatment strategy for psoriasis& benefits and risks.2nd International Congress on Psoriasis, 21-24 June, 2007, Paris, France, JEADV, Vol.21, supplement 1,July 2007, p 8
 38. Grozdev I, Tsankov N, Kazandjieva J. Rifampicin and psoriasis. 7th BADV Congress, September 6-8, 2007, Riga, Latvia
 39. Kazandjieva J., Darlenski R, Kirtcheva K, Mirtcheva M, Tsankov N. Insect dermatitis to culicoides saevus on Black sea coast – series of 32 cases. XXI World Congress of Dermatology, Buenos Aires, 01-05.10.2007 – oral presentation in Interactive session “Miscellenious III”
 40. Grozdev I, Tsankov N, Kazandjieva J. Benefits and future prospectives of Rifampicin for psoriasis. XXI World Congress of Dermatology, Buenos Aires, 01-05.10.2007, poster 5211
 41. Kazandjieva J., Darlenski R., Marina S., Tsankov N. Multiple sensitization to essential oils in a massage therapist. 9 Congress of the European Society of Contact Dermatitis – Estoril, Portugal, 28-31 May, 2008 resume Contact Dermatitis, Vol. 58, Supl.1,2008
 42. Semkova K, Kazandjieva J, Marina S, Mateev G, Stransky L. Tsankov N. Dermatoses of pregnancy – an unusual case. Free communication, CEEDVA meeting, 5thEADV Spring Symposium, Istanbul, Turkey, 22-25.05.2008
 43. Kazandjieva J, Darlenski R, Nikolova A, Marina S. Essential oil contact dermatitis. Free communication. 5thEADV Spring Symposium, Istanbul, Turkey, 22-25.05.2008
 44. Marina S, Kazandjieva J, Botev I, Vaneska L, Darlenski R, Argirov A, Nikolova A, Stranski L. Xanthomata eruptiva – a clinical case. EADV Cong, Berlin, 2009, JEADV, supp, p
 45. Darlenski R, Kazandjieva J, Nikolova A, Fluhr J, Tsankov N. Cutaneous irritancy and contact sensitization in adult atopic dermatitis patients: The role of an impaired epidermal barrier. EADV Cong, Berlin, 2009, JEADV, supp, p
 46. Grozdev I, Kazandjieva J, Tsankov N. New insights of rifampicin in psoriasis. 3rd International Congress on Psoriasis, 2010,1-4 July, Paris, JEADV, 24, Suppl 4, p.11-12
 47. Semkova K, Kazandjieva J, Balabanova M, Marina S Seasonally recurring familial erythema annulare centrifugum.8th EADV Spring Symposium, Carlsbad, Czech Republic P116, 14-17 April, 2011
 48. Gergovska M, Kazandjieva J, Pramatarov K, Botev I, Marina S.Sister Mary Joseph’s nodule. P 9970, 69 Annual Meeting of AAD, New Orleans, USA, 4-8 Febr, 2011
 49. I Grozdev, J Kazandjieva, N Tsankov. Long-term efficacy and safety of Rifampicin for Psoriasis. 22nd World Congress of Dermatology, Seoul, 23-30.05.2011
 50. Semkova K, Kazandjieva J. ‘Topical timolol for treatment of infantile haemangiomas – a prospective study’. Oral presentation. British Society for Paediatric Dermatology Annual Meeting, 11, BJD, 2012,ppe1-e9-12.11.2011
 51. Semkova K, Kazandjieva J. Sunscreen-use practices, tanning bed use and sun effects awareness in Bulgaria: National survey”. Poster. EADV 2011, Lisbon,
 52. Semkova K, Nikolova A, Kazandjieva J.Treatment of infantile hemangiomas with topical timolol gel. EADV 2011, Lisbon,23 Oct, 2011
 53. Kazandjieva J et al Bulgarian EPOS campaign. EPOS meeting. EADV 2011.Lisbon
 54. Darlenski R, Kazandjieva J et al. EPOS meeting. EADV 2012.Prague
 55. Drenovska K, S Vassileva, J Kazandjieva, K Manuelyan, O Hadjiiski, M Balabanova and S Marina. Pemphigus vulgaris mimicking toxic epidermal necrolysis. Abstract, Journal of Investigative Dermatology (2013) 133, S17-S55
VII. Редакторска дейност
 1. Кazandjieva J, Tsankov N. Editor in chief, Clin in Dermatol, 2007, бр. 25 – гост-редактор на „Tattoos and piercing” Clinics in Dermatolology – бр.25/2007г.
 2. Казанджиева Ж. – медицински редактор на „Инфекциозни дерматози” – автор д-р Мари-Жан Годо, Институт Боарон , 2001 год.
 3. Казанджиева Ж. – Член на редакционната колегия на сп. Дерматология и венерология, София, България
 4. Казанджиева Ж. – Член на редакционната колегия на Case presentations. 3rd Spring Symposium, Sofia, 2005
 5. Rewier abstracts на EADV Istanbul Congress, 2013
 6. Rewier abstracts на EADV Symposium Belgrade, 2014
 7. Редактор на брой 3,2013г. сп. Медик Арт , Дерматология и алергология
 8. Tsankov N. Кazandjieva J, Darlenski R. Editor in chief, Clin in Dermatol, 2014, гост-редактор на „Skin diseases as a systemic ones”
VІІІ. Цитирания в научни трудове, рецензии и монографии от чуждестранни и български автори
 1. Общо 700 цитата (662 в чуждестранни научни статии и 38 цитата в български списания)