Човешки херпесни вируси
14/12/2020
Витилиго-терапевтични подходи
23/04/2021

Младите Надежди на Клиника ЕвроДерма

Кожата – най-важните 2,5 квадратни метра в нашия живот.
Тя е карта, визуален израз както на здравословното и емоционалното равновесие, така и на начина ни на живот. Излъчването й е безпогрешен показател за цялостното благосъстояние на човека.

Дерматологията е една необятна наука, колкото вълнуваща, толкова и разнообразна.
Куп загадки и въпроси остават да бъдат разгадавани и разследвани от нас, бъдещите поколения, а и множество нови такива тепърва предстоят да възникват. С огромно желание и нестихваща мотивация следваме стъпките и напътствията на нашите учители, а удовлетвореността и усмивките на пациентите ни окриляват да продължаваме делата си.

Д-р Десислава Николаева

 

 

Представяме ви младите надежди на Клиника ЕвроДермаМожещи, знаещи и амбицирани те са насреща да реагират на всеки ваш проблем или въпрос, както и да се погрижат за вашата здрава и красива кожа:

  • Д-р Мартина Янева от Клиника ЕвроДерма завършва медицина в Медицински университет-София през 2019г. Обучението си по обща медицина провежда в Медицински университет на Монпелие, Франция. През 2019г. е зачислена за специализант в Клиника по кожни и венерически болести на Аджибадем Сити Клиник болница Токуда- София. Интересите й са в областта на дерматоалергологията и атопичния дерматит. Посещава и представя презентации и постери на български и чуждестранни дерматологични конгреси, организирани от българско дерматологично дружество (БДД), европейска академия по дерматология и венерология (EADV), европейска академия по алергология и клинична инмунология (EAACI). Взема участие в лятно училище по дерматоалергология към секция по дерматоалергология към БДД (2019г.) Провежда клинични проучвания. Има известен брой публикации в български и чуждестранни списания. Д-р Янева взема редовно участие в безплатни кампании за превенция и диагностика на рака на кожата- Евромеланома, акне, болести на косата. Активно се включва в климатотерапевтичното лечение на деца с атопичен дерматит, което се провежда ежегодно на връх Белмекен. Преминала е обучения за Alma laser, Venus Viva, Lunula laser, CO2 laser, NB-UVB и PUVA фототерапия, Gunaphoresis, Verju, Restylane и Teoxane. Член е на EADV, БДД, EAACI, Световната алергологична организация (WAO) и Български лекарски съюз (БЛС).
  • Д-р Адриана Ангелова от Клиника ЕвроДерма завършва Медицински Университет-София през 2019г. По време на следването си взима участие в различни конгреси и семинари, а също така доброволства в Клиника ЕвроДерма. От Юни 2019г. д-р Ангелова е специализант в клиника по Кожни и Венерически болести към УМБАЛ “Г.Странски” – Плевен. Преминала редица обучения, от които работа с Alma лазер, CO2 лазер, Venus Viva, Gunaphoresis апарат, лазер Lunula, лазер Verju, мезотерапии с апарат Dermashine, Rigenera и Sanakin, обучение на Restylane, теоретичен и практически курс на Теоксан. Интересите й са в областта на клиничната микология, доброкачествени и злокачествени новообразувания на кожата, дерматоскопия, лазерна терапия и дерматоалергология. Зачислен докторант към МУ-Плевен и подготвя дисертационен труд на тема ,,Екзема на ръка. Клинико-епидемиологичен и етиологичен анализ.’’ Съавтор на няколко научни публикации. Участва в клинични проучвания. Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Българско Дерматологично Дружество (БДД) и Европейска академия по Дерматология и Венерология (EADV).
  • Д-р Десислава Николаева  от Клиника ЕвроДерма завършва Медицина в Медицински университет-Варна през ноември 2018г. По време на обучението си участва активно в кампании, студентски практики и свободно избирателни дисциплини. Двукратно е отличена с награди на студентски симпозиуми. Провежда стажове в Universität Rostock, Росток, Германия – 2018г., Sechenov University, гр. Москва, Русия – 2017г., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Варшава, Полша – 2016г. От февруари 2020г. работи в клиника ЕвроДерма и е зачислена за специализант към Клиниката по Дерматология и Венерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Взeма участие в дерматологични конгреси и публикации. Интересите й са в областта на дерматоскопията, дерматохистопатологията, дерматохирургията и лазерните подходи за лечение в дерматологията. Провеждала е клинични изпитвания за хронична спонтанна уртикария, атопичен дерматит, изследване на кожния микробиом след прилагане на козметични продукти и определяне на хидратация, pH и бариерна функция на кожата с Courage+Khazaka electronic. Взема дейно участие в кампании за акне, кожни алергии и рак на кожата. Преминала обучения за работа с Alma лазери, колагенова терапия с Gunaphoresis, апарати за NB-UVB и PUVA фототерапия, CO2 лазер, микродермабразио, радиочестотна терапия с Venus Viva, терапии с Restylane и Teoxane, Lunula laser, Verju. Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Българско Дерматологично Дружество (БДД) и European Academy of Dermatology and Venerology (EADV).
  • Д-р Мария Стоянова от Клиника ЕвроДерма завършва Медицински Университет-София през 2020г. Доброволства в клиника ЕвроДерма от юни 2018г., а от март 2020 работи там като лекар-специализант. Започва специализация по Кожни и Венерически Болести през 2020г в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Участва в клинични проучвания за атопичен дерматит и псориазис. Съавтор на няколко научни публикации. Преминала е обучение за работа с Alma Lasers, Gunaphoresis апарат, Lunula лазер, Venus Viva, COлазер, Verju, апарати за фототерапия, мезотерапии с Dermashine, терапии с Restylane и Teoxane. Д-р Стоянова всяка година взима участие в кампании за акне, скинчек и контактен алергичен дерматит и др. Професионалните й интереси са в областта на клиничната дерматология и лазерна терапия. Член е на Български Лекарски Съюз, Българско Дерматологично Дружество и Европейска Академия по Дерматология и Венерология.
  • Д-р Анджи Чепилев от Клиника ЕвроДерма завършва Медицински университет-София през 2021г. Доброволства в клиника ЕвроДерма от 2019г. Участва в клинични проучвания за гноен хидраденит и атопичен дерматит. Участвал е в проект за отражението на въздуха в градска среда върху микробиома на кожата. Съавтор на няколко научни статии в наши и международни списания. Преминал обучения за работа с ALMA lasers, GUNA-phoresis, VenusViva, COлазер, Lunula laser, Verju, микродермабразио, апарати за фототерапия, регенеративни терапии за коса с Rigenera и Sanakin. Взема дейно участие в кампании за акне, кожни алергии и рак на кожата. Интересите му са в областта на кожните неоплазии, дерматохирургията, дерматоскопията. Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Българско Дерматологично Дружество (БДД).
  • Д-р Десислава Котиркова от Клиника ЕвроДерма завършва Медицински Университет-София през 2020г. По време на своето следване взима участие в множество конгреси и семинари. От септември 2019г. доброволства в Клиника ЕвроДерма. От март 2020г. д-р Котиркова започва специализация по кожни и венерически болести в Аджибадем Сити Клиник болница Токуда- София. Професионалните й интереси са насочени в областите на клиничната дерматология, венерология, дерматоскопия и лазерна терапия. Д-р Котиркова взема участие в редица национални кампании – за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания, Евромеланома, провежда масови безплатни прегледи за акне. Преминала е обучение за работа с апарата Venus Viva за терапия на редица състояния (акне, стрии, белези), студения лазер Lunula за лечение на онихомикоза. Има публикации в списание „Дерматология и венерология“, едни сред които са „Keratoderma Palmoplantaris Тип Thost-Unna “(2018г.) и „Иритативен контактен дерматит след прекомерна дезинфекция на ръцете по време на пандемия от COVID-19“(2020г.) Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Българско Дерматологично Дружество (БДД) и Европейска академия по дерматология и венерология (ЕАДВ).

 

Източник: ОМed.bg