Лекционен обучителен модул на IP+
05/06/2017
„15 за следващите 15“ представя: д-р Мариела Хитова
20/06/2017

24-ти Пролетен симпозиум на EADV в Брюксел

В края на май се проведе 24-я Пролетен симпозиум на EADV в Брюксел.Част от клиниката ни потърси мнение и  сподели опит в работните срещи и лекции.Ние се убедихме,че работим на европейско ниво!