Специализиран център за лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст към Дерматологична Клиника „ЕвроДерма“

Хемангиомите са най-честите доброкачествени съдови тумори при деца на възраст до 1 година и се развиват при приблизително 4-5 до 10% от родените в нормална гестационна възраст и до 30% от недоносените кърмачета. Характеризират се със специфичен естествен ход на развитие в три стадия: 1. Бърз растеж; 2. Етап на стабилизация; 3. Бавно обратно развитие
Хемангиомите обикновено се развиват в първите дни или три седмици след раждането, като до 9-тата година от живота претърпяват обратно развитие при около 90% от децата. Светло или тъмно червено петно по кожата, което предшества хемангиома, може да се наблюдава още при раждането при около 50% от засегнатите деца. Въпреки че са доброкачествени и претърпяват спонтанно обратно развитие, 25-69% от хемангиомите оставят трайни кожни промени като трайно разширени капиляри, разрастване на мастна тъкан, атрофично набръчкване на кожата или белези. Рискът от развитие на козметични усложнения се увеличава, когато хемангиомите са с голям размер и обемни, разположени са в централната част на лицето или може да се разранят.
Според разположението и дълбочината си, хемангиоми се разделят на различни подтипове, като могат да бъдат повърхностни, дълбоки, смесени.
Повърхностните хемангиоми са ярко-червени, надигнати над нивото на кожата или като възелчета, докато дълбоките хемангиомите са плътни образувания с неясни граници, синкав оттенък и непроменена надлежаща кожа; смесените хемангиоми имат структура на повърхностен и дълбок хемангиом. Повърхностните хемангиоми могат да бъдат бъдат разположение в една област на тялото /локализирани хемангиоми/; да обхващат по-голяма площ или да бъдат разпръснасти /наричат се сегментни/, като обхващат една или повече анатомични области. Тези сегментните са свъразни с по-висок риск от усложнения и аномалии.
Хемангиомите също може да бъдат част от клинични синдроми, което налага допълнителни изследвания и комплексен терапевтичен подход.

Причините за развитие на детските хемангиоми не са напълно напълно изяснен, но се смята че могат да произхождат от плацентата, да се дължат на някои наследствени фактори или на външни условия, които създават благоприятна среда за развитието им.

Показания за лечение

Повечето малки хемангиоми претърпяват пълно обратно развитие и стандартното поведение при тях е „активна ненамеса”, която се изразява в активно проследяване и лечение само при развитие на усложнения.

Терапевтичните показания за лечение включват поява на разраняване на хемангиомите; разположение на хемангиоми в близост до очите със засягане на зрението, хемангиоми в областта на гърлото, хемангиоми ограничаващи движенията на крайниците; риск от белези и деформации, хемангиоми с по-дълбоко разпожение в кожата, хемангиоми на главата, хемангиоми на върха на носа, при риск от нарушаване на анатомията на лицето; при риск от живото-застрашаващи усложнения (хемангиоми на дихателните пътища, симптоматични чернодробни хемангиоми)
Лечението трябва да се започне след обстоен медицински преглед, за да се прецени кой е най-правилния терапевтичен подход, като се започне възможно най-рано, още през фазата на растеж, за да се избегнат усложненията, които могат да възникнат при нарастването на хемангиома.

Все повече педиатри и дерматолози препоръчват лечение дори и без строги показания, за да се предотвратят потенциалните усложнения и козметичните дефекти, които могат да настъпят при обратното развитие на хемангиомите. Когато хемангиомите засягат изложените области на тялото, много родители предпочитат активното лечение пред изчакване на обратното развитие поради неблагоприятното психологическо и емоционално въздействие за семейството и детето.

В Специализирания център за лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст към Дерматологична Клиника „ЕвроДерма“ се предлагат различни методи на методи на лечение, като системно, интралезионално и локално приложение на кортикостероиди, имиквимод 5%, лазерно лечение, както и най-съвременната терапия, която включва и приложението на локални и системни бета-блокери.
Лечението с бета-блокери води до бързо изсветляване на повърхността на хемангиома, спиране на растежа и постепенно обратно развитие.

Локални бета-блокери /пропранолол/

Различни локални бета-блокери са прилагани за лечение на хемангиоми в детска възраст, като най-много опит е натрупан с тимолол малеат. Тимололът е бета-блокер и е под формата на гел за локално приложение, който се използва в офталмологията за лечение на глаукома. Ефективността на тимолол гел и разтвор в различни концентрации за лечение на хемангиоми при деца е показана при голям брой пациенти. Локалните бета-блокери са добра алтернатива на системните бета-блокери за лечение на повърхностни хемангиоми със сходна ефикасност, но по-добра поносимост.

Системни бета-блокери /пропранолол/

Опитът от приложение на пропранолол при деца в кардиологичната практика е от повече от 40 години. Въпреки благоприятния профил на безопасност, лечението с пропранолол трябва да се започне с повишено внимание и при стриктно проследяване едновременно от дерматолог или педиатър с опит в приложението му. Продължителността на лечението зависи от терапевтичния ефект, но за да не се получи значим рецидив, бета-блокерът трябва да се прилага до приключване на фазата на растеж, която може да продължи до 8-12 месец. Лечението със системен пропранолол може да се започне отново при рецидив или да се включи локално лечение. Високата ефективност и добрата поносимост на пропранолол го правят подходшщо съвременно средство на избор за лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст.
Дерматологична Клиника „ЕвроДерма” работи в сътрудничество с 1-ва Детска Консултативна Клиника, където пациентите с хемангиоми в кърмаческа и детска възраст, които изискват приложение на системени бета-блокери, успешно могат да бъдат лекувани и проследявани, като получават достъпна информация, активно наблюдение и терапия от компетентни и опитни специалисти в тази област.
Съвременното лечение е със системен пропранолол, който показва значително благоприятно действие, безопасност и по-висока ефикасност в сравнение със системните кортикостероиди или останалите средства на лечение.

Лечение на усложения

Разраняването е най-често наблюдаваното усложнение на хемангиомите в кърмаческа възраст и засяга до 15,8 % от децата, като в 83.1% от случаите се развива през фазата на растеж. Провеждането на лечение е необходимо, тъй като разраняването на хемангиомите е свързано с повишен риск от инфекция, кървене, болка и белези.
Стандартната терапия при разраняване на хемангиома включва грижа за нарушената повърхност с локални антисептици и превръзки, приложение на локални кортикостероиди или лазерно лечение, като при големи разранени хемангиоми, лечението е със системен пропранолол. Системното лечение се провежда в комбинация с локална грижа.

Хемангиомите при деца и кърмачета обикновено протичат доброкачествено, но често представляват терапевтичен проблем, когато налагат лечение.

Решението дали и как да се провежда лечението за всеки пациент трябва да се индивидуализира от опитни специалисти дерматолози и педиатри според типа, състоянието и разположението на хемангиома, както и според индивидуалните особености на детето. Това води до по-успешна профилактика на козметичните и живото-застрашаващи усложнения.