Център за лечение на микози (гъбични инфекции по кожата и ноктите)

В Клиника ЕвроДерма се намира Център за комплексна диагностика и лечение на гъбични заболявания. Клиниката разполага със специалисти, занимаващи се специализирано с микотични заболявания по кожата, лигавиците и ноктите. Провежда се комплексна диагностика включваща клиничен преглед, светлина на Wood, микроскопско изследване на засегнатите тъкани, както и културелни изследвания (микологични посявки ) на селективни хранителни среди за идентифициране на щамовете гъбички. След идентификация се пристъпва към най-подходящото за всеки индивидуален случай лечение, включващо както медикаменти, така и най-новите физикални методи на лечение с различни лазери.

Повърхностните кожни микози представляват гъбични инфекции на кожата, лигавиците, космите и ноктите. Те засягат повърхностните слоеве на кожата и ноктите и най-често протичат леко без общи сипмтоми. При имунокомпрометирани пациенти и при съпътстващи други заболявания като диабет тези инфекции могат да протекат по протрахирано и резистентно на терапия.

Гъбичките могат да се разделят на няколко типа според причинителя, произхода или локализацията на инфекцията.

Според произхода си гъбичките се разделят на антропиофилни, зоофилни и геофилни. Основните видове гъбички, които са патогенни за човека биват 3 типа:

1. Дерматофити – Microsporum, Trychophyton, Epidermophyton; засягат косми, гладка кожа и нокти.
2. Дрожди – Candida sp, Malassezia furfur и др.; засягат лигавици, кожа и нокти.
3. Плесени – Scytalidium, Scopulariopsis brev., Fusarium, Aspergillus и др.; могат да засегнат кожата и ноктите.

Клиничната класификация на микозите се извършва на базата на локализацията на инфекцията, като се посочват и видовете гъбички, които могат да засегнат дадената кожна област.

По кожата гъбичните заболявания причинени от дерматофити се наричат Tinea, като според локализацията тя бива Tinea corporis, ingiunalis, mani, pedis, а със засягане на космите на главата Tinea capitis. Засягането на ноктите се нарича Tinea unguium или онихомикоза. Повърхностните микози причинени от род Candida се наричат кандидози, като те освен кожата много често засягат и лигавиците (устна лигавица, гениталии), а засягането от Malassezia се нарича Разноцветен лишей (Pityriasis versicolor).

След клиничен преглед от специалист дерматолог в Клиниката се преминава към диагностика:

1. Изследване със светлина на WOOD: Провежда се в затъмнено помещение, и е отличен диагностичен метод при при микози засягащи косъма и при Pityriasis versicolor където засегнатите участъци от кожата светят с жълтеникав цвят.
2. Директна микроскопия: провежда се с 20% KOH, Chlorazol black или синьо-черно мастило на Parker на материал от засегната кожа или нокът. Това е скринингов метод за диагностика, доказващ или отхвърлящ наличието на мицели и спори в засегната тъкан, но не се доказва конкретния причинител на инфекцията. При него е много важно провеждащият изследването да има необходимия опит и обучение, както и подходяща апаратура, с която ние в клиниката разполагаме.
3. Културелно изследване: прави се посявка на люспи от засегната кожа или част от засегнатия нокът върху хранителна среда. Има няколко различни видове среди за идентификация –Saboraud glucose agar, Littman oxgall medium, Cornmeal agar и др., със или без добавени антибактериални агенти за подтискане на флората причиняващя вторично замърсяване на пробите.


Правилното вземане на проба тук е от съществено значение – трябва областта от кожата или ноктите да е почистена предварително и не трябва да е била третирана с локални противогъбични средства, или да са приемани перорални противогъбични средства поне 2 седмици преди взимане на материал за изследване.

Вземането на посявка и диференцирането на конкретния причинител е особено важно при кожно-лигавините микози и задължително при засягане на ноктите, тъй като там често се налага прием на перорални медикаменти. Същото важи и преди започване на лазерно лечение на ноктите, за да се определи дали даденият микроорганизъм е податлив и се влияе от такава терапия.

След като получим резултатите от предприетите изследвания се пристъпва към лечение. Преди започване на лечение е важно да се премахнат и предотвратят предразполагащите фактори при различните видове гъбични инфекции. При всеки индивидуален случай ще ви бъде обяснено какви мерки трябва да се предприемат и как да се предпазите от рецидиви.

Терапията на гъбичните инфекции бива:
Локална терапия: Различни кремове, мехлеми, пасти, разтвори и други съдържащи антимикотични агенти средства. Локалните антимикотици са средство на избор при лечение на микози на гладката кожа, както и при Candida инфекции. Ще ви бъде разяснено колко време и как трябва да протече локалното третиране. При засягане на ноктите и космите, както и при хронични, протрахирани случаи се налага прием и на перорални медикаменти.

Системни антимикотици: Това са различни видове таблетки или суспензии за прием през устата. Системна терапия се прилага при онихомикоза засягаща целите нокти – след микологично изследване за определяне на причинителя; при пиломикози със засягане и опадане на космите и при хронични и рецидивиращи кандидози. Продължителността на приема варира според вида на инфекцията.

При засягане на ноктите често терапията продълщава дълго, а в някои случаи е противопоказана поради други съпътстващи заболявания. Вие ще бъдете разпитани подробно анамнестично и ще се избере най-подходящия и щадящ за вас вариант на лечение.

Най-новите, безвредни и съвременни методи на лечение на гъбичните инфекции по ноктите са нефармакологични методи на лечение – Лазерна терапия:Лазерите излъчват пулсова светлина, която причинява т.нар. „селективна фототермолиза“ на таргетната клетка, с което я унищожава. Това са лазерите Q-Switched Nd:YAG и Long Pulsed Nd:YAG. Светлината, която се излъчва се абсорбира специфично от вредните таргетни клетки на гъбичките, което води до увреждането им, като същевременно околните тъкани и клетки не се засягат и няма риск от увреждане на здрави клетки. В някой случаи лазерната терапия може да се съчетае с друго локално или перорално лечение за ускоряване на ефекта от терапията.

В Клиника ЕвроДерма разполагаме с АЛМА лазерна система, която комбинира двете лазерни технологии, осигурявайки безопасно, ефективно и неинвазивно решение на проблема с гъбички по ноктите. Процедурата се извършва от специалист дерматолог, а броя процедури и интервала между тях ще ви бъдат разяснени при всеки индивидуален случай.