Екип

Специалистите в Клиника ЕвроДерма са известни имена в българската дерматология, с голяма практика, високо квалифицирани, с множество публикации и специализации в чужбина

Д-р Мариела Хитова

www.drhitova.com

Д-р Мариела Хитова завършва медицина в Плевен и веднага след това придобива специалност по дерматология и венерология.

Работи последователно в Окръжен кожно-венерологичен диспансер В.Търново , в Първа градска болница -София  и  Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар София – град. От м.юли 2010 год. до юли 2016 г е и управител на Центъра за кожно-венерически заболявания в София.

Има две квалификации по здравен мениджмънт и специалност по управление на здравеопазването. Участва непрекъснато в национални и международни научни прояви,има множество курсове по практична дерматология и естетична медицина у нас и в чужбина. Притежава патент. Консултант на Intellect Pharma за GUNA колаген,обучаващ лекар за ALMA laser systems и консултиращ дeрматолог на Vip Brother. Референтен лекар за лечение на пациенти с Psoriasis vulgaris със Stelara.Тя е лицензирана и сертифицирана за работа с всички продукти , медикаменти, апарти и методи,прилагани по специалността.

Активен участник и иницаитор на социално значими мероприятия и активности,три последователни години е един от стоте“Лекари,на които вярваме“,носител на наградата на БДД.

Член на Българския Лекарски Съюз(БЛС), Българското Дерматологично Дружество(БДД), УС на Дружеството по микология, Дружеството по козметична дерматология, Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV), Международната Академия по козметична дерматология (IACD), Meждународната Асоциация на лекарите практикуващи anti-aging медицина(IAPAM), Американската Асоциация по ППБ(ASTDA), Европейското дружество по козметична и естетична  дерматология(ESCAD), Свeтовната Асоциация по anti-aging медицина (WOSAAM),  Европейското дружество за нокътни заболявания(ENS).

През лятото на 2013 год. д-р Хитова   основава в съдружие  частна клиника ЕвроДерма  –  фокусирана върху високоспециализирана и квалифицирана дейност в областта на дерматологията ,полово предаваните болести и естетичната медицина-където практикува и сега и я развива с любов и упоритост.

Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н.

Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н. е изтъкнат български лекар – дерматолог, чийто принос за медицината не се изчерпва единствено с излекуваните пациенти, но се обогатява от научната му дейност.

Той е част от новаторите в дерматологията – за това свидетелстват всички негови научни трудове, статии, и награди и, не на последно място, четирикратното му участие в българските антарктически експедиции.

Научните приноси на проф. Цанков са в областта на дерматологията и венерологията, като обхващат над 850 научни труда (дисертации, журнални научни статии, монографии и учебници, конференции, симпозиуми, национални и международни конгреси).

Публикувал е 283 научни статии от които 158 на чужди езици

Участва с 47 глави в 19 книги и монографии, от които три авторски. Автор е на 3 дисертационни труда.

Броят на цитираните негови статиите е над 1500

Има над 70 лекции в чужбина като поканен и пленарен лектор, основно на световни и европейски конгреси по дерматология). Бил е председател (Chair) и зам. председател (Co-chair) на над 35 научни сесии на международни конгреси.

Почетен член е на 15 научни медицински дружества от целия свят.

Един от 65-те избрани лекари от целия свят и първият лекар от България, включен в “Caring Physicians of the world”(2005 г) на Световната Медицинска Асоциация

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ:

английски, френски, руски – писмено и говоримо

Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м.

Доцент д-р Жана Казанджиева д.м. е специалист-дерматолог, който работи в Кожна клиника, Александровска болница и Клиника „Евродерма“.

Доцент Казанджиева е член на: борда на Европейската Академия по Дерматология и Венерология, Българското Дерматологично Дружество, Фондация „Екзема“ и е председател на секцията по Дерматоалергология към БДД.

Има над 150 публикации в областта на дерматологията, които засягат диагностиката и лечението на екземите, уртикарията, псориазис, медикаментозните алергии, хемангиомите, лазертерапията, алергиите от козметични средства, различните видове алопеция и др.

Образование
 • 1979 – средно образование, немска езикова гимназия – Ловеч
 • 1985 – висше медицинско образование, Медицинска академия – ВМИ-Плевен
 • 1992 – придобита специалност „Дерматология и венерология”
 • 2005 – придобита научна степен “Доктор” – тема на дисертационния труд: “Екзогенни пигментни нарушения – дерматологични аспекти и терапевтични възможности”
Професионална реализация
 • 1985 – асистент, Катедра „Дерматология и венерология” – ВМИ-Плевен
 • 1986 – лекар-ординатор, Градски Кожен Диспансер – София
 • 1994 – асистент, Катедра „Дерматология и венерология”, Александровска болница, МУ – София
 • 1998 – главен асистент, Катедра „Дерматология и венерология”, Александровска болница, МУ – София
 • 2008 – доцент, Катедра „Дерматология и венерология”, Александровска болница, МУ – София
Следдипломна квалификация и международна преподавателска дейност
 • 1992 -специализация по електронна микроскопия на кожата, Виена, Австрия
 • 1998 – специализация по лазертерапия на кожните болести, Цюрих, Швейцария
 • 2000 – 2013 – международна преподавателска дейност:
  • 7 участия като поканен лектор на европейски, американски и световни конгреси по дерматология и венерология
  • 21 участия като поканен лектор в международни симпозиуми в чужбина
  • 6 лекции като преподавател в международни курсове и семинари за обучение на млади дерматолози

Проф. Мирослава Кадурина, д.м.н 

www.kadurina.com

Образование:
1979 – немска езикова гимназия;
1979 – 1984 – медицина, Медицинска академия – София;
1990 – придобита специалност по “Дерматология и венерология”;
2004 – придобита научна степен “Доктор” – тема на дисертационния труд: “Acne- патогенетични, клинични и терапевтични аспекти”; 2005 – образователна степен – “Доцент”;
2013 – придобита научна степен “Доктор на медицинските науки” – тема на дисертационния труд: “ Биологични продукти при лечение на Psoriasis vulgaris – терапевтични, хистологични и имунохистохимични аспекти”
2013 – научно звание “Професор”.

Професионална реализация:

2000 – 2002 – началник Отделение към Клиника по дерматовенерология, ВМА-София;
2002 – началник на Клиника по дерматовенерология, ВМА-София;
2006 – 2015 ръководител на Катедра по дерматовенерология и алергология, ВМА-София.

2010 – преподавател към Катедрата по дерматовенерология и алергология на Медицински факултет към Софийския университет.

2015 – Професор по дерматология и венерология към University “G. Marconi” Rome, Italy

Следдипломна квалификация:

1990 – курс по “Физиотерапия и рентгентерапия в дерматологията” ВМИ-София;
1990 – курс по дерматоонкология, НОЦ – София;
1995 – 1999 – индивидуално обучение по дерматохистопатология, ВМИ, София;
1997 – специализация по дерматохистопатология – Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария;
2002 – специализация по имунохистохимични методи в дерматологията Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария;
2003 – специализация по дерматохирургия и дерматохистопатология Клиника по дерматология Dermatologicum- Хамбург, Германия;
2004 – специализация по фототерапия в дерматологичната практика – Университетска болница, Хановер, Германия;
2004 – 2011 – специализации по лазертерапия, Трир и Бон, Германия; Чикаго и Ню Йорк, САЩ; Милано и Неапол, Италия; Париж , Франция:
2008 – специализация в Университетска клиника по дерматология , Мюнхен, Германия;
2002 – 2016- редовен участник в практически семинари в областта на естетичната медицина – IMCAS (Париж, Франция), AMWC(Монте Карло), EMMA(Париж, Франция)

Научна активност:

Има над 200 публикации в български и чуждестранни научни издания, над 70 участия на интернационални форуми и конгреси, между които – „поканен” лектор на ежегодните симпозиуми на European Academy of Dermatovenereology (EADV), 5 Continent Congress- Lasers and Aesthetic Medicine и редица други интернационални научни форуми; над 140 научни доклада, като участие в научни конгреси, конференции и симпозиуми у нас (с международно участие)

Участва в авторските колективи на 5 учебника и 6 монографии;

Членства:

Член на редакционния борд на Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV)
Генерален секретар на European Society for Laser Dermatology
Почетен член на Deutsche Dermatologische Gesellschaft
Член на редакционния борд на Journal of Pigmentary Disorders
Председател на Българското дружество по естетична дерматология
Член е на борда на Българското дерматологично дружество
Учредител и президент на Лятна Академия по практична дерматология и естетична медицина;
Научен секретар е на списание “Дерматология и Венерология”
Член на European Academy of Dermatovenereology
Член на International Society of Dermatopathology

Д-р Ася Николова

Специалност – дерматология и венерология

Родена в гр. София.

Завършва медицина в МА-София .

Придобита специалност по дерматология и венерология.

Работила 35г. като главен асистент в Александровска болница – Катедра Дерматология и Венерология.

Специализации в Москва, ТелАвив, Атина.

Удостоверение № 157 Здравен мениджмънт

Сертификат № 608014484/18.04.2003г. за оценители съгласно Наретба 10 от 26.2001 на МЗ
Редица участия и сертификати от участия в практически курсове по Лазерни ситеми, мезотерапия, филъри, пилинги, ботокс, дерматохирургия, дерматоалергология.

Научна продукция: 51 публикации  (39 на български и 12 на други езици),  участие в 2 учебника (като съавтор), 1 изобретение и 3 рационализации, множество статии в научно-популярни издания.

Многобройни  участия в научни конгреси и симпозими у нас и в чужбина.

Участия в редица здравни телевизионни предавания.

Сфери на специален интерес:  акне,розаея, дерматологична козметика, дерматоалергология.

Ежегодно участе в обучението на студенти, специализанти, СДК, общопрактикуващи лекари, ерготерапевти.
Участие в редица клинични проучвания като ко-изследовател.
Член на Българското Дерматологично Дружество,  Член на Съюза на Учените в България ,  Член на Европейската Академия по Дерматология и Венерология.

Д-р Кристина Рачева

www.drracheva.com

Д-р Кристина Рачева завършва медицина в Медицински Университет – гр. София.  Специализира Дерматология и Венерология в ОДКВЗБС-София и придобива специалност през 2009г. Участвала е в множество конференции по Дерматология и Венерология, притежава сертификати за завършени курсове за следдипломна квалификация по практическа дерматология и естетична медицина.

Професионалните и интереси и работа са в областта на:

– обща и детска дерматология (диагностика и лечение на различни кожни заболявания, взимане на кожни биопсии, алргологични тестувания и др.); диагностика, профилактика и лечение на полово-предавани болести, лазерно премахване на кондиломи (HPV);

– диагностика и премахване на доброкачествени кожни образувания чрез лазер, електрокоагулация, ексцизия и др.;

– микология (диагностика със светлина на WOOD, микроскопско изследване и микологични посявки за диагностициране на различни гъбични инфекции на кожата и ноктите);

– естетична дерматология – премахване на кожни образувания (брадавици, кондиломи, фиброми) с лазер, премахване на петна и кръвоносни съдове с лазер и IPL, комплексно лечение на белези с инжекции и фракселен лазер, приложение на филъри с хиалуронова киселина (попълване на бръчки, устни и придаване обем на лицето), колаген-синтезиращи филъри, ботокс, мезотерапия, колагенова мезотерапия, лазерно подмладяване, PRP-плазмолифтинг и др.

Членува в Българско Дерматологично Дружество и БЛС.

Д-р Людмила Цанкова

Професионална квалификация:

 

Диагностични методи в микологията – МУ София – 14.04 – 18.04.2003

Лазер терапия – МУ София –  14.10. – 20.10. 2004

Специалност дерматология и венерология 19.10. 1999 –  МА София

Магистър по медицина,  – МУ Плевен – 29.11.1993

 

Професионален опит (Позиция):

 

Дерматолог в Център за кожни и венерически болести ООД, София –  2016 г. до момента

Дерматолог Клиника ЕвроДерма, София – март 2016 г.- до момента

Дерматолог в Медикодентален Център – Кристал, София, септември 2015 – март 2016

Дерматолог в клиника по дерматовенерология и алергология, ВМА – София, юли 2011 – август 2015 г.

Дерматолог – кожен кабинет МИ – МВР София, януари-юли 2011

Старши ординатор – Кожно отделение V МБАЛ София, март 2010 – януари 2011 г.

Дерматолог – Хил клиник София,май 2009 – март 2010 г.

Дерматолог – КДВА ВМА София, август 2006 – май 2009

Главен експерт – НЗОК София, май – юли 2006 г.

Ординатор – УМБАЛ „Александровска” Кожна клиника, София, май 2005 – април 2006 г.

Дерматолог – Диспансер Кожни и венерически болести София, област, София, юли 1999 – април 2005

Специализация МА София Катедра Дерматология и венерология, София, 1994-1998

 

Друга значима информация (т.е Публикации, участия в международни конференции /Клинични проучвания/Обучения)

 

Съавтор на статия „Еритромелалгия – успешна терапия с Cyclo 3 forte”, списание  1997/1
“Алергия и астма”

Съавтор на статия „Хексаметилентетрамин – лосион, локална терапия на Acne vulgaris. 1998
Произволно “двойно – сляпо”, плацебо изследване на 62 пациенти с различни форми
на акне” списание “Дерматология и венерология”.

Съавтор на „Модерна клинична медицина“, София, ISBN 954-90686-4-1 – Юни 2002.

Автор на постер “Карцинома гландуле маме метастатикум кутис” ХII конгрес EADV – 2003
Барселона, Испания  – Октомври2003

Участие в научни конгреси, конференции и симпозиуми на EADV, AAD – Март 2006, обучения и
участия в семинари и конгреси на Българското дерматологично дружество. Под-
изследовател в две проучвания.   От 1996 до 2016

Д-р Бояна Бежанска – Педерсен

Д р Бояна Бежанска – Педерсен завършва медицина в Медицински унивеситет- София и специализира в Клиниката по дерматология във Военномедицинска Академия под ръководството на Проф. Обрешкова.  Има професионален опит в дерматологични клиники в
България и Гана.

Професионалните и интереси са обща и педиатрична дерматология, венерология, като основен интерес и експертиза е към дерматоскопия на меланоцитни, немеланоцитни и инфламаторни лезии, също и трихоскопия- доказателство са множеството интернационални сертификати в тези области.

Член е на Българския Лекарски Съюз (БЛС), Българското Дерматологично Дружество (БДД) и
International Dermoscopy Society (Интернационалната Общност на Работещите С Дерматоскоп), на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV).
Ползва свободно английски и немски езици.

Д-р Бисера Котевска

Завършва МК през 1997г.

Завършва специалност Медицина в Медицински Университет – София. През 2016 г. завършва специализация по дерматология и венерология в Токуда болница – София. Има защитен дисертационен труд на тема: “Алергичен контактен дерматит в детска възраст”.


През 2014 г. д-р Котевска печели награда от Европейската академия по дерматология и венерология, Белград, Сърбия. През 2015 г. има награда за най-добро представяне по време на обучение за приложение на лазерна терапия в Триест, Италия.


Д-р Котевска се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в Амстердам, Мюнхен, Залцбург, Белград, Триест, Копенхаген в областта на естетичната медицина и клинична дерматология.

Професионалните интереси на д-р Котевска са в областта на дерматохирургия, педиатрична дерматология, кожни алергии в детска възраст, ракови кожни заболявания.

Член е на: Българско дерматологично дружество (БДД), Европейска академия по дерматология и венерология (EADV), Women’s dermatologic society(WDS).

Д-р Маргарита Къчева

Д-р Къчева завършва медицина през 2014 година в Медицински университет София. От 2015 година е специализант в Клиника по Кожни и венерически заболявания при Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София. През 2017 година е зачислена като докторант към МУ София за придобиване на научна степен доктор.

Д-р Къчева се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в страната и чужбина. През 2017 година е стипендиант на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), Женева, Швейцария. Професионалните интереси на д-р Къчева са в областта на педиатричната дерматология, дерматохирургия и дерматохистопатология. За повишаване на медицинската си квалификация в тази област ежегодно посещава международни конгреси и курсове.

Член е на Българското дерматологично дружество и Европейската академия по дерматология и венерология.

Д-р Малена Герговска,

специалист по кожни и венерически болести

www.drgergovska.com


Образование:

2007г.  – завършва Медицински Университет – София

Специализация и научни интереси:

От 2014г:  Докторант към Медицински Университет – Плевен, има защитен дисертационен труд на тема:

„Контактно-алергични реакции при дисхидрозиформена екзема”

2013г. Придобита специалност по кожни и венерически болести към Катедра по Кожни и венерически болести, Медицински Университет – София

Професионална реализация:

УМБАЛ “Александровска”, Клиника по Кожни и венерически болести – София

Дерматологична клиника “Евродерма”, гр.  София

МЦ „Полимед”АД, гр. София

 • Член на БДД – Българско дерматологично дружество
 • Член на EADV – Европейска Академия по Дерматология и Венерология
 • член на БЛС – Българския лекарски съюз

Допълнителна квалификация и практически курсове:

2016г. Следдипломна квалификация по алергични кожни заболявания в Университетска клиника по Дерматология,  Алергология и Венерология, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Univeristät zu Lübeck, Любек, Германия

2016г. Практически курс по професионални кожни заболявания и кожен рак” 3rd Training School on occupational skin diseases and occupational skin cancer (StanDerm TD1206).  Модена, Италия

2016г. Практически курс.  European Environmental Contact Dermatitis Research Group (EECDRG) “Allergic contact dermatitis – a disease with many faces and often possible to cure”, Малмьо, Швеция

2015г. Практически курс за епикутанно тестуване при кожни алергии – 2nd Training School on Patch testing, StanDerm COST Action TD1206 Erlangen, Germany

2014г. Участие в курсове и обучения към Европейската Асоциация за превенция на професионалните кожни заболявания: Tackling challenges of occupational skin diseases, Bern, Switzerland

2014г. 6-та Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина, София. Дерматоалергология – Лектор в практически курс: Тестуване при екзема на ръцете

2013г. Участие в курсове и обучения към Европейската Асоциация за превенция на професионалните кожни заболявания: ”Current scientific challenges of occupational skin diseases (OSD) in Europe”,  Berlin, Germany

2013г. Практически курс по „Педиатрична Дерматология” към Европейската Академия по дерматология и Венерология /EADV Training Course in ”Pediatric Dermatology”/  Барселона, Испания

2013г. 5-та Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина, София. Дерматоалергология – Лектор в практически курс: Специфични тестувания при алергия към козметични средства

2013г. Стипендиант на Лятна Академия по Дерматология /ISA Scholarship recipient/, Мюнхен, Германия

2012г. 4-та Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина, София. Дерматоалергология – Лектор в практически курс: Prick test – диагностични възможности

2012г. Практически курс по „Етиология и лечение на сърбеж при кожните заболявания” към Европейската Академия по дерматология и Венерология /EADV Training Course in “ITCH”/, Брюксел, Белгия

2012г. Стипендиант на Европейската Академия по дерматология и Венерология /EADV/, Верона, Италия

2011г. Стипендиант на Американската Академия по Дерматология /AAD Scholarship recipient for American Academy of Dermatology/  Ню Орлеанс, САЩ

2006г. Дерматологична практика в Университетската Клиника по Дерматология и Венерология, Лайпциг, Германия

2004г. Дерматологична практика в Университетската Клиника по Дерматология и Алергология, Братислава, Словакия

Д-р Лилия Константинова

Трите имена: Лилия Петрова Константинова
Дата на раждане: 27,11,1975 г.
Академична титла: Лекар

Професионална квалификация
Курс обучение с ALMA лазерен апарат 2016
Курс Ënerpieel, Италия 2015
Лифтинг с конци”Silhouette soft”,филъри 2014 г.
Ботулинов токсин-практическо приложение,курс по дерматоскопия, дерматоалергология, филъри 2012 г.
Курс по мезотерапия 2011 г.
Курс по микология 2007 г.
Курс по криотерапия 2006 г.
Специалност дерматология и венерология, диплома № 011692, Медицинска академия София, България 22.01.2007
Магистър по медицина, диплома № 009771, медицински университет София, България 13.11.2000

Професионален опит

Лекар-дерматолог, КЛИНИКА „ЕВРОДЕРМА“ ООД, София (България), 11.11.2015 Г. досега
Лекар-дерматолог, 20 ДКЦ – АИПСИМП „ДЕРМАБИЛД“ ЕООД, София (България), 29.05.2015 – досега
Лекар-дерматолог, ВМА, П-КА, МЦ „СПЕКТРОМЕД“, София (България), 20.04.2015 – досега
Лекар-дерматолог, ВМА-ГПСМП”ДЕРМА ПРИМ”МК ООД, София (България), 13.04.2007 – 20.04.2015 г.
Лекар-дерматолог, МЦ”Медик”, София (България), 02.2007. – 08.2007 г.
Лекар-дерматолог, ДКЦ 21, София (България), 01.2007 – 04.2007 г.
Дилър, “Либра “АД, София (България), 01.09.2000 – 03.09.2006 г.
Специалност “Дерматология и венерология”, ОДКВЗБС-София гр., София (България), 01.05.2002 – 01.05.2006 г.

Друга значима информация (т.е Публикации, участия в международни конференции /Клинични проучвания/Обучения)

Д-р Константинова е представяла случаи на Софийските дерматологични дни ежегодно от 2002 до 2005г.

По време на специализацията си е била включена в 2 проучвания на тема псориазис,описани в дисертационния

труд на Д-р Димитър Антонов”Лекарствено-индуциран псориазис”. Д-р Константинова е представяла случаи на Софийските

дерматологични дни ежегодно от 2002 до 2005г.По време на специализацията си е била включена в две

проучвания на тема псориазис,описани в дисертационния труд на Д-р Димитър Антонов”Лекарствено-

индуциран псориазис”.Също така има 2 публикации в списание”Дерматология и венерология”-2003 и2005г.

Взела е участие в национални конференции по дерматология 2006-2009г.От 2009г. до 2014г. активно участва в

научната програма и проведени курсове на Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина

Има международни участия на конгреси и симпозиуми на ЕАДВ:Барселона-2003,София-2005,Буенос Айрес -2007,

Истанбул-2008,Берлин-2009,Лисабон-2011,Верона-2012 г., Истанбул-2013 г., Амстердам-2014 г., Копенхаген-2015

г., Атина-2016 г.

м.с. Румяна Грудева

Завършва МК през 1997г.

От 2000г. работи в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ като мед.сестра в травматологична клиника ,  след това в операционната на Клиника по изгаряне и пластична хирургия,старша сестра на клиника по Хирургия на ръката.От 2016 год. е част от екипа на Клиника „ЕвроДерма“ .

С много опит в хирургията ,естетична медицина и травматологията.Преминала е курсове за работа с ALMA лазер.

Има магистърска степен по Обществено здраве.

Д-р Адриана Ангелова

Д-р Адриана Ангелова завършва Медицински Университет София през 2019г. . По време на следването си взима участие в различни конгреси и семинари. , а също така доброволства в Клиника ЕвроДерма .От Юни 2019г. Д-р Ангелова е специализант в клиника по Кожни и Венерически болести към УМБАЛ “Г.Странски” – Плевен.

Интересите и са в областта на клиничната микология, доброкачествени и злокачествени новообразувания на кожата, дерматоскопия и лазерна терапия.

Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Българско Дерматологично Дружество (БДД).

Д-р Мартина Янева

Д-р Мартина Янева завършва медицина в Медицински университет- София през 2019г. Обучението си по обща медицина провежда в Медицински университет на Монпелие, Франция. През 2019г. е зачислена за специализант в Клиника по кожни и венерически болести на Аджибадем Сити Клиник болница Токуда- София.

Интересите и са в областа на дерматоалергология и атопичен дерматит .

Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Българско Дерматологично Дружество (БДД), Национална Академия по Алергология и Клинична Имунология (EAACI).

Д-р Десислава Николаева

Д-р Десислава Николаева завършва Медицина в Медицински университет – Варна през ноември 2018г. По време на обучението си участва активно в кампании, студентски практики и свободно избирателни дисциплини. Двукратно е отличена с награди на студентски симпозиуми. Провежда стажове в Universität Rostock, Росток, Германия – 2018г., Sechenov University, гр. Москва, Русия – 2017г., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Варшава, Полша – 2016г.

Доброволства в клиника ЕвроДерма от април 2019г. Взeма участие в дерматологични конгреси и обучения. От февруари 2020г. е на редовна работа в клиниката и е зачислена за специализант към Клиниката по Дерматология и Венерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

Интересите й са в областта на дерматоскопията, дерматохирургията, микологията и лазерните подходи за лечение в дерматологията.

Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Българско Дерматологично Дружество (БДД).

проф. Евгения Христакиева

Имаме удоволстивето да представим новия ни консултант – проф. Евгения Христакиева, ръководител на Клиниката по кожни и венерически болести в Стара Загора. Тя е един от признатите експерти не само в страната а и с международен авторитет.

Запишете час на тел: 0700 200 17 или 0884342246

Проф.д-р Евгения Христакиева Христакиева, д.м.
Ръководител на Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ Стара Загора“ Проф.д-р Стоян Киркович“, Ръководител на секция Дерматология и венерология, към Медицински факултет, Тракийски университет, СтараЗагора. Ръководител на Експертен център за лечение на Гноен хидраденит и придружаващи синдроми. Работила е в болницата Хадаса към Еврейския Университет, Йерусалим Израел по проблеми на климатотерапията. Ръководила е Немски медицински център за климатотерапия на Мъртво море в Израел. Специализирала е Дерматохирургия в Университетската Клиника по Дерматология и венерология Vivantes-Neukeoln, Berlin и Университета в Бохум, Германия. Водещ експерт в диагностиката и лечението на псориазис, акне и розацея, атопичен дерматит, витилиго, гноен хидраденит, полово предавани заболявания и болести на космите, оксидативен стрес и климатотерапия. Оценител по безопасност на козметични продукти. Член на Европейска Фондация и Консултативен борд за Хидраденитис супуратива.
Координатор към Европейска референтна мрежа за редки кожни заболявания ALLOCATE.

Председател на Комисия за разрешаване на скъпоструващи лекарства към НЗОК. Председател на Българо-немското дерматологично дружество. Председател на Югоизточния клон на Българското Дерматологично Дружество (БДД) и член на Управителния съвет на БДД. Член на Държавна изпитна комисия за специалност кожни и венерически болести. Член на редакционни колеги на международни и национални списания, рецензент на престижни научни списания. Автор на Национален консенсус за диагностика и терапия на Хидраденитис супуратива. Съавтор на Национални консенсуси за псориазис, контактен, себореен и атопичен дерматит, уртикария, пемфигус и епидермолизис булоза. Ръководител на европейски и национални научни проекти. Лектор на международни и национални научни форуми и лекарски обучения с над 300 доклади и постер презентации, автор на учебници, електронни издания, ръководства, монографии и публикации в международни и национални списания: 140 публикации, над 800 цитирания, RG Score: 58.60, Impact Factor : 45,11. Организатор на Международни и Национални научни форуми. Организатор на курсове по дерматохирургия, дерматоскопия, дерматоалергология и фототерапия.

Автор на учебници и учебни помагала. Обучител на дерматолози, педиатри, специализанти, общопрактикуващи лекари, фармацевти.
Ръководител на 6 ма докторанти и над 40 специализанта по дерматолотгия и венерология.
Член на акредитационни комисии към НАОА. С дипломи за публична администрация и здравен мениджмънт.
Носител на престижната награда на БДД „ Богомил Берон „за 2014 год.
Лекар на годината“ за 2016. Лауреат на 14-ти Хайнрих –Телер- лекции, Берлин, 2016

Д-р Мария Стоянова

Д-р Мария Стоянова завършва медицина в Медицински Университет-София през 2020г. По време на следването си провежда многобройни стажове, участва в различни конгреси и обучения. Доброволец в клиника Евродерма от Юни 2018г. Преминала е курсове за работа с ALMA лазер. Професионалните й интереси са в областта на лазерна терапия в дерматологията, дерматоскопия, венерология

Д-р Иван Богданов, д.м.

Специалност – дерматология и венерология

Завършва 1-ви цикъл на медицинско образование в Университет “Жозеф Фурие” Гренобъл, Франция през 2000 г.
Завършва медицина в МУ-София през 2006 г.

През 2013 г. д-р Богданов придобива научна степен “Доктор по медицина” в МУ-София с дисертация на тема: „Комбиниран климатолечебен метод в терапията на псориазис”.

Специализира в Университетска болница „Сейнт Луи” – Париж, Франция и в London Clinic, Великобритания.

Редовен специализант в Токуда Болница София от 2010 до 2014 г., специалност Дерматология и венерология придобива през 2014 г.

Редовен докторант в МУ-София, Катедра по дерматология и венерология от 2009 до 2011 г.

От 2010 г. е част от екипа на Клиниката по Дерматология и Венерология в Токуда Болница София.

Д-р Богданов е председател на фондация “Псориазис” от 2009 г., член на Управителния съвет на Българското дерматологично дружество, член на редакционния съвет на списание “Дерматология и Венерология”, член на комисията по комуникации на Европейската академия по дерматология и венерология, взима участие в 28-та Българска антарктическа експедиция.

Стипендиант на European Academy of Dermatology and Venereology – Michael Hornstein Memorial Scholarship, 20th EADV Congress 2011, Лисабон, Португалия, International Society of Dermatology – 10th International Congress of Dermatology, 2009, Прага, Чехия, American Academy of Dermatology – 68th Annual meeting of AAD, 2010, Маями, Флорида, САЩ и Agence Universitaire de Francophonie – 2009-2010, Hospital Saint Louis, Париж Франция.

Автор на редица научни статии и публикации, съавтор и редактор на книги.

Д-р Анджи Чепилев

Д-р Анджи Чепилев завършва Медицински университет-София през 2021г. Доброволства в клиника ЕвроДерма от 2019г., а от 2021 е редовен член на екипа. Участвал е от българска страна в международен проект за отражението на въздуха в градска среда върху микробиома на кожата.

Съавтор на няколко научни статии и презентации за наши и международни конгреси и списания . Взема редовно участие в безплатни кампании за превенция и диагностика на рака на кожата- Евромеланома, акне, болести на косата. Преминал обучения за работа с  ALMA лазерна система, GUNAphoresis, VenusViva, CO2 лазер, Lunula laser, Verju, апарат  за селективна фототерапия, регенеративни терапии за коса с Rigenera и Sanakin.

Интересите му са в областта на кожните неоплазии, дерматохирургията, дерматоскопията. Участва в  няколко клинични проучвания .Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС) , Българско Дерматологично Дружество (БДД),Европейска Академия по Дерматология и Венерология(EADV) .През 2021г. е зачислен за специализант в Клиника по кожни и венерически болести на Аджибадем Сити Клиник болница Токуда

Екип регистратура:

В Клиника ЕвроДерма ще бъдете посрещнати от усмихнат персонал на рецепцията, готов да отговори компетентно на всичките ви въпроси.