Условия за ползване на уебсайта на клиника ЕвроДерма

ПРЕДМЕТ

Предмет на настоящия документ е използването на сайта euroderma-clinic.com (наричан по-долу „Сайта“).
Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и клиника ЕвроДерма, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на подробно описаните по-долу условия.
Чрез достъпа си до Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
клиника ЕвроДерма („Клиниката“) има изключителни права върху „Сайта“ и само и единствено „Клиниката“ има право да променя и/или изменя настоящите Общи условия. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. клиника ЕвроДерма не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.
Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на euroderma-clinic.com.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва сайта.

„Собствено съдържание“ на клиника ЕвроДерма са всички текстове, графики, снимки, лога, както и комбинация от тях, публикувани на сайта www.euroderma-clinic.com от служители на клиниката.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които използват САЙТА се съгласяват доброволно предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани и използвани от САЙТА по електронен път – за предоставяне на съответната УСЛУГА. Във всеки изпратен имейл Клиниката ще предоставя възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се поиска изтриване на изпратените от него данни. Искане за изтриване може да се подаде чрез имейл или чрез контактната форма.

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на САЙТА се съхраняват, обработват и използват от САЙТА за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА.

САЙТЪТ си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо при изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО

  • КОНТАКТНА ФОРМА – Данните от формата са нужни да за може да се свържем с вас след запитване
  • ФОРМА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ – Данните от формата са нужни да за може да се свържем с вас след запитване
  • КЛИНИКАТА НЕ използва “бисквитки” за да събира допълнителна информация относно вашето поведение.
  • При съгласие с нашите правила и условия се пази вашият IP адрес.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите данни не се споделят с НИКОЙ, освен служителите на КЛИНИКАТА, които обработват получените запитвания / от контактната форма / и резервациите / от формата за резервация /

КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите данни се пазят на сървър в защитена среда до времето на обработка, след това се изтриват.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ВЪРХУ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите права върху данните които събираме и обработваме са:

  • Да поискате информация какви данни имаме за вас.
  • Да поискате изтриване на данните които имаме за вас.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

След като изпратите съобщение или запитване за резервация на час, служител на КЛИНИКАТА обработва получените имейли. КЛИНИКАТА не предоставя вашите данни на трети лица.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

  • Вашите данни са защитени и се намират на криптиран сървър.
  • САЙТА има инсталиран сертификат за сигурност / SSL /.
  • КЛИНИКАТА НЕ използва “бисквитки” и не събира никаква допълнителна информация относно вашето поведение.

ДРУГИ

САЙТЪТ си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че САЙТА е свързан с тази мрежа, САЙТЪТ не гарантира, че потокът информация към и от euroderma-clinic.com няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодично допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от КЛИНИКАТА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, КЛИНИКАТА довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта euroderma-clinic.com.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 21.06.2018 г.