Витилиго „VITILIGO CLINIC”

VITILIGO CLINIC

На територията на Дерматологична клиника ЕвроДерма е създадена първата в България, Централна и Източна Европа Клиника за лечение на Витилиго „Vitiligo Clinic”.

Лечението на витилиго се основава на научна разработка “New concept for treatment of vitiligo: Transplantation of nonculture epidermal cell suspension (ncecs) and laser-assisted repigmentation in refractory nonsegmental vitiligo“.

Нова концепция за лечение на Витилиго:
Трансплантация на некултурирана епидермална клетъчна суспензия и лазерно-асистирана репигментация при рефракторни форми на несегментно Витилиго“ / с ръководител Проф.Кадурина, базирана към Катедра по Дерматология, University “G.Marconi”, Рим, Италия, под ръководството на Prof.Torello Lotti. Във Vitiligo Clinic се прилагат най-високите научни постижения на медицината, най-новите технологии, най-съвременните начини на лечение на Витилиго.

Пълната информация за задачите и дейността на Vitiligo Clinic можете да получите ТУК.