Център по алергични кожни заболявания към дерматологична клиника "Евродерма"

В Дерматологична Клиника “ЕвроДерма” се намира специализираният център по алергични кожни заболявания, където се провеждат кожно-алергични тестувания на пациенти, при които има съмнение за алергичен контактен дерматит. Тестуванията се извършват със стандартна и специализирани европейски серии за епикутанно тестуване /т.нар. patch test/ от дерматолози с опит в кожно-алергичните заболявания.

Стандартната серия съдържа 30 от най-разпространените алергени, за които се смята че могат да предизивкат контактен дерматит. Специлизираните серии могат да се прилагат при пациенти, при които стандартната серия не показва положителен резултат, но все още се подозира алергия, или в случаите, когато пациентът има контакт в работната среда с различни вредности, химикали, алергени.

Специлиазираните серии включват: козметична, фризьорска; серия метали, акрилати, консерванти, пластмаси и лепила; текстилни бои,като общият брой на изследваните алергени надвишава 250-това е най-пълната серия за тестуване в цялата страна.
Алергичните кожни заболявания представляват състояния, свързани с нарушение на нормалната имунологична активност, като към тях спада голяма група от болести, чийто патогенетичен механизъм е забавената свръхчувствителност.

Алергените, които могат да предизвикат имунна реакция, влизат в контакт с организма по различни пътища: чрез вдишване / инхалаторен път/, през храносмилателната система /интестинален/, посредством контакт с кожата /контактен/, чрез инжектиране в организма /инжекционен/. Химическата природа на алергените е многообразна: от домашен прах, косми, пух, тревни полени, бактерии, гъбички, хранителни продукти, лекарства, насекоми, физически алергени до индустриални алергени. При съмнение за контактен алергичен дерматит, се провеждат епикутанни тестувания, доказващи реакция на чувствителност към подозиран алерген.