Клиничен преглед

След клиничен преглед от специалист дерматолог в Клиниката се преминава към диагностика:

1. Изследване със светлина на WOOD:
Провежда се в затъмнено помещение, и е отличен диагностичен метод при при микози засягащи косъма и при Pityriasis versicolor където засегнатите участъци от кожата светят с жълтеникав цвят.

2. Директна микроскопия:
Провежда се с 20% KOH, Chlorazol black или синьо-черно мастило на Parker на материал от засегната кожа или нокът. Това е скринингов метод за диагностика, доказващ или отхвърлящ наличието на мицели и спори в засегната тъкан, но не се доказва конкретния причинител на инфекцията. При него е много важно провеждащият изследването да има необходимия опит и обучение, както и подходяща апаратура, с която ние в клиниката разполагаме.

3. Културелно изследване:
Прави се посявка на люспи от засегната кожа или част от засегнатия нокът върху хранителна среда. Има няколко различни видове среди за идентификация –Saboraud glucose agar, Littman oxgall medium, Cornmeal agar и др., със или без добавени антибактериални агенти за подтискане на флората причиняващя вторично замърсяване на пробите.

Правилното вземане на проба тук е от съществено значение – трябва областта от кожата или ноктите да е почистена предварително и не трябва да е била третирана с локални противогъбични средства, или да са приемани перорални противогъбични средства поне 2 седмици преди взимане на материал за изследване.

Вземането на посявка и диференцирането на конкретния причинител е особено важно при кожно-лигавините микози и задължително при засягане на ноктите, тъй като там често се налага прием на перорални медикаменти. Същото важи и преди започване на лазерно лечение на ноктите, за да се определи дали даденият микроорганизъм е податлив и се влияе от такава терапия.

След като получим резултатите от предприетите изследвания се пристъпва към лечение. Преди започване на лечение е важно да се премахнат и предотвратят предразполагащите фактори при различните видове гъбични инфекции. При всеки индивидуален случай ще ви бъде обяснено какви мерки трябва да се предприемат и как да се предпазите от рецидиви.