Лечения на усложнения

Разраняването е най-често наблюдаваното усложнение на хемангиомите в кърмаческа възраст и засяга до 15,8 % от децата, като в 83.1% от случаите се развива през фазата на растеж. Провеждането на лечение е необходимо, тъй като разраняването на хемангиомите е свързано с повишен риск от инфекция, кървене, болка и белези.
Стандартната терапия при разраняване на хемангиома включва грижа за нарушената повърхност с локални антисептици и превръзки, приложение на локални кортикостероиди или лазерно лечение, като при големи разранени хемангиоми, лечението е със системен пропранолол. Системното лечение се провежда в комбинация с локална грижа.

Хемангиомите при деца и кърмачета обикновено протичат доброкачествено, но често представляват терапевтичен проблем, когато налагат лечение.

Решението дали и как да се провежда лечението за всеки пациент трябва да се индивидуализира от опитни специалисти дерматолози и педиатри според типа, състоянието и разположението на хемангиома, както и според индивидуалните особености на детето. Това води до по-успешна профилактика на козметичните и живото-застрашаващи усложнения.