Локални и системни бета-блокери

Локални бета-блокери /пропранолол/

Различни локални бета-блокери са прилагани за лечение на хемангиоми в детска възраст, като най-много опит е натрупан с тимолол малеат. Тимололът е бета-блокер и е под формата на гел за локално приложение, който се използва в офталмологията за лечение на глаукома. Ефективността на тимолол гел и разтвор в различни концентрации за лечение на хемангиоми при деца е показана при голям брой пациенти. Локалните бета-блокери са добра алтернатива на системните бета-блокери за лечение на повърхностни хемангиоми със сходна ефикасност, но по-добра поносимост.

Системни бета-блокери /пропранолол/

Опитът от приложение на пропранолол при деца в кардиологичната практика е от повече от 40 години. Въпреки благоприятния профил на безопасност, лечението с пропранолол трябва да се започне с повишено внимание и при стриктно проследяване едновременно от дерматолог или педиатър с опит в приложението му. Продължителността на лечението зависи от терапевтичния ефект, но за да не се получи значим рецидив, бета-блокерът трябва да се прилага до приключване на фазата на растеж, която може да продължи до 8-12 месец. Лечението със системен пропранолол може да се започне отново при рецидив или да се включи локално лечение. Високата ефективност и добрата поносимост на пропранолол го правят подходшщо съвременно средство на избор за лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска
възраст. Дерматологична Клиника „ЕвроДерма” работи в сътрудничество с 1-ва Детска Консултативна Клиника, където пациентите с хемангиоми в кърмаческа и детска възраст, които изискват приложение на системени бета-блокери, успешно могат да бъдат лекувани и проследявани, като получават достъпна информация, активно наблюдение и терапия от компетентни и опитни специалисти в тази област. Съвременното лечение е със системен пропранолол, който показва значително благоприятно действие, безопасност и по-висока ефикасност в сравнение със системните кортикостероиди или останалите средства на лечение.