Повъръхностни кожни микози

Повърхностните кожни микози представляват гъбични инфекции на кожата, лигавиците, космите и ноктите. Те засягат повърхностните слоеве на кожата и ноктите и най-често протичат леко без общи сипмтоми. При имунокомпрометирани пациенти и при съпътстващи други заболявания като диабет тези инфекции могат да протекат по протрахирано и резистентно на терапия.

Гъбичките могат да се разделят на няколко типа според причинителя, произхода или локализацията на инфекцията.

Според произхода си гъбичките се разделят на антропиофилни, зоофилни и геофилни. Основните видове гъбички, които са патогенни за човека биват 3 типа:

  1. Дерматофити – Microsporum, Trychophyton, Epidermophyton; засягат косми, гладка кожа и нокти.
  2. Дрожди – Candida sp, Malassezia furfur и др.; засягат лигавици, кожа и нокти.
  3. Плесени – Scytalidium, Scopulariopsis brev., Fusarium, Aspergillus и др.; могат да засегнат кожата и ноктите.

Клиничната класификация на микозите се извършва на базата на локализацията на инфекцията, като се посочват и видовете гъбички, които могат да засегнат дадената кожна област.

По кожата гъбичните заболявания причинени от дерматофити се наричат Tinea, като според локализацията тя бива Tinea corporis, ingiunalis, mani, pedis, а със засягане на космите на главата Tinea capitis. Засягането на ноктите се нарича Tinea unguium или онихомикоза. Повърхностните микози причинени от род Candida се наричат кандидози, като те освен кожата много често засягат и лигавиците (устна лигавица, гениталии), а засягането от Malassezia се нарича Разноцветен лишей (Pityriasis versicolor).