Специализиран център за лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст към Дерматологична Клиника „ЕвроДерма“

Хемангиомите са най-честите доброкачествени съдови тумори при деца на възраст до 1 година и се развиват при приблизително 4-5 до 10% от родените в нормална гестационна възраст и до 30% от недоносените кърмачета.

Характеризират се със специфичен естествен ход на развитие в три стадия:

  1. Бърз растеж;
  2. Етап на стабилизация;
  3. Бавно обратно развитие;

Хемангиомите обикновено се развиват в първите дни или три седмици след раждането, като до 9-тата година от живота претърпяват обратно развитие при около 90% от децата. Светло или тъмно червено петно по кожата, което предшества хемангиома, може да се наблюдава още при раждането при около 50% от засегнатите деца. Въпреки че са доброкачествени и претърпяват спонтанно обратно развитие, 25-69% от хемангиомите оставят трайни кожни промени като трайно разширени капиляри, разрастване на мастна тъкан, атрофично набръчкване на кожата или белези. Рискът от
развитие на козметични усложнения се увеличава, когато хемангиомите са с голям размер и обемни, разположени са в централната част на лицето или може да се разранят.

Според разположението и дълбочината си, хемангиоми се разделят на различни подтипове, като могат да бъдат повърхностни, дълбоки, смесени.

Повърхностните хемангиоми са ярко-червени, надигнати над нивото на кожата или като възелчета, докато дълбоките хемангиомите са плътни образувания с неясни граници, синкав оттенък и непроменена надлежаща кожа; смесените хемангиоми имат структура на повърхностен и дълбок хемангиом. Повърхностните хемангиоми могат да бъдат разположение в една област на тялото /локализирани хемангиоми/; да обхващат по-голяма площ или да бъдат разпръснасти /наричат се сегментни/, като обхващат една или повече анатомични области. Тези сегментните са свъразни
с по-висок риск от усложнения и аномалии.

Хемангиомите също може да бъдат част от клинични синдроми, което налага допълнителни изследвания и комплексен терапевтичен подход.
Причините за развитие на детските хемангиоми не са напълно напълно изяснен, но се смята че могат да произхождат от плацентата, да се дължат на някои наследствени фактори или на външни условия, които създават благоприятна среда за развитието им.