ЕвроДерма с приз за Международно признание от Балкански Медицински Награди 2023

На тазгодишните Балкански Медицински Награди 2023 Клиника ЕвроДерма беше отличена с приз за Международно признание в дерматологията. Основана преди 10 години, клиниката е единствената сертифицирана по ИСО и акредитирана за обучение на специализанти по дерматология и венерология. Един от основателите на клиниката - Проф. Николай Цанков, лично взе наградата и отбеляза участието на ЕвроДерма в няколко международни проекта:

  • На територията на Дерматологична клиника ЕвроДерма е създадена първата в България , Централна и Източна Европа Клиника за лечение на Витилиго „Vitiligo Clinic” (съвместно с универ­ситета „Маркони“ в Рим). Във Vitiligo Clinic се прилагат най-високите научни постижения на медицината, най-новите технологии, най-съвременните начини на лечение на Витилиго. 
  • На територията на Дерматологична клиника ЕвроДерма е създаден Център за ле­чение на хемангиоми в детска въз­раст (съвместно с фондация „Пиер Фабр“).
  • ЕвроДерма организира за първи път в страната, съвместно с френската фондация Атопичен дерматит- Училище за пациенти и родители на деца с Атопичен дерматит.
  • Клиника ЕвроДерма е избрана за провеждането на  клинични проучвания съвместно със световно признатия Проф. Йоахим Флур.
  • В Дерматологична Клиника “ЕвроДерма” се намира специализираният център по алергични кожни заболявания, където се провеждат кожно-алергични тестувания на пациенти. Това е единственото място в България, където тестуванията се извършват освен със специализирани европейски серии за тестуване. 

Това е поредното отличително признание, с което ЕвроДерма може да отбележи своя голям международен авторитет.