Надежда с нови биологични продукти за болни с диагноза Псориазис

Под редакцията на чл-кор.проф.Николай Цанков престижното издателство Lambert издаде монографията „Псориазисът е системно заболяване“.Проф.Цанков  е  първият дерматолог в света, прокарал  тезата. Болните с тази диагноза често са едни много отчаяни хора. И въпреки цитата на Ъпдайк от “Кентавърът”,че “това ,всъщност,е алергия към самия живот”,то ние вече можем да им дадем надежда с новите биологични продукти.