Отново поредно международно признание!

Клиника ЕвроДерма беше една от избраните за международен център по спечеления грант към EADV на проекта SkinPOLL (Количествено и качествено оценяване на отлаганията ,полепващи се по човешката кожа ,изложена на замърсения въздух в града: международно мултицентрично проучване). Ръководител при нас беше доц. Казанджиева, а за изпълнението отговаряше Andji Chepilev Благодарности към доброволците, които 24 часа изтърпяха безропотно замърсяването на околната среда върху лицето си! Поздравления за екипа и перфектната работа!