Диспластични и обикновени пигментни невуси

Има разлика между диспластичните и обикновените пигментни невуси. Първите са с неправилни, лошо очертани граници, неравномерно оцветяване, огнища от черен пигмент и по-голям размер. Именно те са потенциални предшественици на злокачествения меланом, което означава, че трябва да се следят периодично или направо да се премахнат оперативно.

Диагностиката и проследяването на диспластичните невуси се подпомагат от образно-диагностичен метод, наречен дерматоскопия. При откриването на промени в дадено пигментно кожно образувание трябва веднага да се направи консултация с дерматолог.

Отстраняването на пигментните невуси се провежда чрез оперативно изрязване в зоната на здравата кожа от квалифициран специалист в тази област. При някои видове бенки отстраняването може да стане чрез електрокоагулация или лазерно лечение.

Постигането на добър козметичен ефект в много голяма степен зависи от опита и уменията на лекаря, извършващ манипулацията.

Не се колебайте да се доверите на професионализма на лекарите в клиниката. Те работят с модерна медицинска техника и следват най-съвременните методики на лечение в областта.