Съдови и пигментни лезии

Пигментирани лезии се срещат при почти всеки човек – появяват се главно от слънцето, напредването на възрастта или съществуват по рождение. Представляват кожни петна с високо съдържание на меланин и могат да бъдат плоски или релефни. Причиняват единствено козметичен проблем за притежателя си, освен в случаите, когато са ранен признак на рак на кожата.

За доброкачествените пигментни лезии съществува неинвазивен начин на лечение. Чрез кратки импулси от видимата светлина върху пигментираната лезия, температурата в силно концентрирания меланин рязко се повишава, и по този начин разбива клетките, съдържащи меланин. Тези клетки биват заместени с нови здрави клетки, генерирани от заобикалящата тъкан.