Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н.

Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н. е изтъкнат български лекар – дерматолог, чийто принос за медицината не се изчерпва единствено с излекуваните пациенти, но се обогатява от научната му дейност.

Той е част от новаторите в дерматологията – за това свидетелстват всички негови научни трудове, статии, и награди и, не на последно място, четирикратното му участие в българските антарктически експедиции.

Научните приноси на проф. Цанков са в областта на дерматологията и венерологията, като обхващат над 850 научни труда (дисертации, журнални научни статии, монографии и учебници, конференции, симпозиуми, национални и международни конгреси).

Публикувал е 283 научни статии от които 158 на чужди езици

Участва с 47 глави в 19 книги и монографии, от които три авторски. Автор е на 3 дисертационни труда.

Броят на цитираните негови статиите е над 1500

Има над 70 лекции в чужбина като поканен и пленарен лектор, основно на световни и европейски конгреси по дерматология). Бил е председател (Chair) и зам. председател (Co-chair) на над 35 научни сесии на международни конгреси.

Почетен член е на 15 научни медицински дружества от целия свят.

Един от 65-те избрани лекари от целия свят и първият лекар от България, включен в “Caring Physicians of the world”(2005 г) на Световната Медицинска Асоциация

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ:

английски, френски, руски – писмено и говоримо