Д-р Ася Николова

Специалност – дерматология и венерология

Родена в гр. София.

Завършва медицина в МА-София .

Придобита специалност по дерматология и венерология.

Работила 35г. като главен асистент в Александровска болница – Катедра Дерматология и Венерология.

Специализации в Москва, ТелАвив, Атина.

Удостоверение № 157 Здравен мениджмънт

Сертификат № 608014484/18.04.2003г. за оценители съгласно Наретба 10 от 26.2001 на МЗ
Редица участия и сертификати от участия в практически курсове по Лазерни ситеми, мезотерапия, филъри, пилинги, ботокс, дерматохирургия, дерматоалергология.

Научна продукция: 51 публикации  (39 на български и 12 на други езици),  участие в 2 учебника (като съавтор), 1 изобретение и 3 рационализации, множество статии в научно-популярни издания.

Многобройни  участия в научни конгреси и симпозими у нас и в чужбина.

Участия в редица здравни телевизионни предавания.

Сфери на специален интерес:  акне,розаея, дерматологична козметика, дерматоалергология.

Ежегодно участе в обучението на студенти, специализанти, СДК, общопрактикуващи лекари, ерготерапевти.
Участие в редица клинични проучвания като ко-изследовател.
Член на Българското Дерматологично Дружество,  Член на Съюза на Учените в България ,  Член на Европейската Академия по Дерматология и Венерология.