Д-р Бояна Бежанска – Педерсен

Д р Бояна Бежанска – Педерсен завършва медицина в Медицински унивеситет- София и специализира в Клиниката по дерматология във Военномедицинска Академия под ръководството на Проф. Обрешкова.  Има професионален опит в дерматологични клиники в
България и Гана.

Професионалните и интереси са обща и педиатрична дерматология, венерология, като основен интерес и експертиза е към дерматоскопия на меланоцитни, немеланоцитни и инфламаторни лезии, също и трихоскопия- доказателство са множеството интернационални сертификати в тези области.

Член е на Българския Лекарски Съюз (БЛС), Българското Дерматологично Дружество (БДД) и
International Dermoscopy Society (Интернационалната Общност на Работещите С Дерматоскоп), на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV).
Ползва свободно английски и немски езици.