Д-р Димитър Малинов

Д-р Димитър Малинов завършва Медицински Университет - София през 2021 г. По време на следването си взема участие в различни конгреси и семинари. От ноември 2023 г. д-р Малинов е член на екипа и специализант по кожни и венерически болести в клиника „ЕвроДерма“.

Интересите му са в областта на дерматохирургията, дерматоскопията и лазерните подходи за лечение в дерматологията.

Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Българско Дерматологично Дружество (БДД).