Д-р Джемиле Дервиш

Д-р Джемиле Дервиш завършва Медицински университет-Варна през 2022г. По време на следването си взима участие в различни и семинари и симпозиуми, участва активно в кампании и студентски практики в страната и в чужбина.

Доброволства в клиника ЕвроДерма от юни 2023г., а от ноември 2023г. е зачислена за специализант по кожни и венерически болести в клиниката.

Взима участие в дерматологични конгреси и обучения.

Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Българско Дерматологично Дружество (БДД).