Д-р Людмила Цанкова

Професионална квалификация:

 

Диагностични методи в микологията – МУ София – 14.04 – 18.04.2003

Лазер терапия – МУ София –  14.10. – 20.10. 2004

Специалност дерматология и венерология 19.10. 1999 –  МА София

Магистър по медицина,  – МУ Плевен – 29.11.1993

 

Професионален опит (Позиция):

 

Дерматолог в Център за кожни и венерически болести ООД, София –  2016 г. до момента

Дерматолог Клиника ЕвроДерма, София – март 2016 г.- до момента

Дерматолог в Медикодентален Център – Кристал, София, септември 2015 – март 2016

Дерматолог в клиника по дерматовенерология и алергология, ВМА – София, юли 2011 – август 2015 г.

Дерматолог – кожен кабинет МИ – МВР София, януари-юли 2011

Старши ординатор – Кожно отделение V МБАЛ София, март 2010 – януари 2011 г.

Дерматолог – Хил клиник София,май 2009 – март 2010 г.

Дерматолог – КДВА ВМА София, август 2006 – май 2009

Главен експерт – НЗОК София, май – юли 2006 г.

Ординатор – УМБАЛ „Александровска” Кожна клиника, София, май 2005 – април 2006 г.

Дерматолог – Диспансер Кожни и венерически болести София, област, София, юли 1999 – април 2005

Специализация МА София Катедра Дерматология и венерология, София, 1994-1998

 

Друга значима информация (т.е Публикации, участия в международни конференции /Клинични проучвания/Обучения)

 

Съавтор на статия „Еритромелалгия – успешна терапия с Cyclo 3 forte”, списание  1997/1
“Алергия и астма”

Съавтор на статия „Хексаметилентетрамин – лосион, локална терапия на Acne vulgaris. 1998
Произволно “двойно – сляпо”, плацебо изследване на 62 пациенти с различни форми
на акне” списание “Дерматология и венерология”.

Съавтор на „Модерна клинична медицина“, София, ISBN 954-90686-4-1 – Юни 2002.

Автор на постер “Карцинома гландуле маме метастатикум кутис” ХII конгрес EADV – 2003
Барселона, Испания  – Октомври2003

Участие в научни конгреси, конференции и симпозиуми на EADV, AAD – Март 2006, обучения и
участия в семинари и конгреси на Българското дерматологично дружество. Под-
изследовател в две проучвания.   От 1996 до 2016