Д-р Мариела Хитова

Д-р Мариела Хитова завършва медицина в Плевен и веднага след това придобива специалност по дерматология и венерология.

Работи последователно в Окръжен кожно-венерологичен диспансер В.Търново, в Първа градска болница - София и Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар София – град. От м.юли 2010г. до юли 2016г. е и управител на Центъра за кожно-венерически заболявания в София.

Има две квалификации по здравен мениджмънт и специалност по управление на здравеопазването. Участва непрекъснато в национални и международни научни прояви, има множество курсове по практична дерматология и естетична медицина у нас и в чужбина. Притежава патент. Консултант на Intellect Pharma Plus за GUNA колаген, обучаващ лекар за ALMA laser systems и консултиращ дeрматолог на Vip Brother. Референтен лекар за лечение на пациенти с Psoriasis vulgaris със Stelara. Тя е лицензирана и сертифицирана за работа с всички продукти, медикаменти, апарти и методи, прилагани по специалността.

Активен участник и иницаитор на социално значими мероприятия и активности, три последователни години е един от стоте“ Лекари,на които вярваме“, носител на наградата на БДД.

Член на Българския Лекарски Съюз(БЛС), Българското Дерматологично Дружество(БДД), УС на Дружеството по микология, Дружеството по козметична дерматология, Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV), Международната Академия по козметична дерматология (IACD), Meждународната Асоциация на лекарите практикуващи anti-aging медицина(IAPAM), Американската Асоциация по ППБ(ASTDA), Европейското дружество по козметична и естетична  дерматология(ESCAD), Свeтовната Асоциация по anti-aging медицина (WOSAAM),  Европейското дружество за нокътни заболявания(ENS).

През лятото на 2013 год. д-р Хитова основава в съдружие частна клиника ЕвроДерма – фокусирана върху високоспециализирана и квалифицирана дейност в областта на дерматологията, полово предаваните болести и естетичната медицина, където практикува и сега и я развива с любов и упоритост.