Д-р Мариела Хитова

Д-р Мариела Хитова завършва медицина в Плевен и веднага след това придобива специалност по дерматология и венерология.

Работи последователно в Окръжен кожно-венерологичен диспансер В.Търново , в Първа градска болница -София  и  Областен диспансер за кожно-венерически заболявания без стационар София – град. От м.юли 2010 год. до юли 2016 г е и управител на Центъра за кожно-венерически заболявания в София.

Има две квалификации по здравен мениджмънт и специалност по управление на здравеопазването. Участва непрекъснато в национални и международни научни прояви,има множество курсове по практична дерматология и естетична медицина у нас и в чужбина. Притежава патент. Консултант на Intellect Pharma за GUNA колаген,обучаващ лекар за ALMA laser systems и консултиращ дeрматолог на Vip Brother. Референтен лекар за лечение на пациенти с Psoriasis vulgaris със Stelara.Тя е лицензирана и сертифицирана за работа с всички продукти , медикаменти, апарти и методи,прилагани по специалността.

Активен участник и иницаитор на социално значими мероприятия и активности,три последователни години е един от стоте“Лекари,на които вярваме“,носител на наградата на БДД.

Член на Българския Лекарски Съюз(БЛС), Българското Дерматологично Дружество(БДД), УС на Дружеството по микология, Дружеството по козметична дерматология, Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV), Международната Академия по козметична дерматология (IACD), Meждународната Асоциация на лекарите практикуващи anti-aging медицина(IAPAM), Американската Асоциация по ППБ(ASTDA), Европейското дружество по козметична и естетична  дерматология(ESCAD), Свeтовната Асоциация по anti-aging медицина (WOSAAM),  Европейското дружество за нокътни заболявания(ENS).

През лятото на 2013 год. д-р Хитова   основава в съдружие  частна клиника ЕвроДерма  –  фокусирана върху високоспециализирана и квалифицирана дейност в областта на дерматологията ,полово предаваните болести и естетичната медицина-където практикува и сега и я развива с любов и упоритост.