Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м.

Доцент д-р Жана Казанджиева д.м. е специалист-дерматолог, който работи в Кожна клиника, Александровска болница и Клиника „Евродерма“.

Доцент Казанджиева е член на: борда на Европейската Академия по Дерматология и Венерология, Българското Дерматологично Дружество, Фондация „Екзема“ и е председател на секцията по Дерматоалергология към БДД.

Има над 315 статии, от които 116 в чужбина; 2 собствени монографии и участие с глави в 38 монографии, от които 12 в чужбина; участие в 18 учебници, от които 1 в чужбина.

Образование
 • 1979 – средно образование, немска езикова гимназия – Ловеч
 • 1985 – висше медицинско образование, Медицинска академия – ВМИ-Плевен
 • 1992 – придобита специалност „Дерматология и венерология”
 • 2005 – придобита научна степен “Доктор” – тема на дисертационния труд: “Екзогенни пигментни нарушения – дерматологични аспекти и терапевтични възможности”
Професионална реализация
 • 1985 – асистент, Катедра „Дерматология и венерология” – ВМИ-Плевен
 • 1986 – лекар-ординатор, Градски Кожен Диспансер – София
 • 1994 – асистент, Катедра „Дерматология и венерология”, Александровска болница, МУ – София
 • 1998 – главен асистент, Катедра „Дерматология и венерология”, Александровска болница, МУ – София
 • 2008 – доцент, Катедра „Дерматология и венерология”, Александровска болница, МУ – София
Следдипломна квалификация и международна преподавателска дейност
 • 1992 -специализация по електронна микроскопия на кожата, Виена, Австрия
 • 1998 – специализация по лазертерапия на кожните болести, Цюрих, Швейцария
 • 2000 – 2013 – международна преподавателска дейност:
  • 7 участия като поканен лектор на европейски, американски и световни конгреси по дерматология и венерология
  • 21 участия като поканен лектор в международни симпозиуми в чужбина
  • 6 лекции като преподавател в международни курсове и семинари за обучение на млади дерматолози