м.с. Румяна Грудева

Завършва МК през 1997г.

От 2000г. работи в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ като мед.сестра в травматологична клиника ,  след това в операционната на Клиника по изгаряне и пластична хирургия,старша сестра на клиника по Хирургия на ръката.От 2016 год. е част от екипа на Клиника „ЕвроДерма“ .

С много опит в хирургията ,естетична медицина и травматологията.Преминала е курсове за работа с ALMA лазер.

Има магистърска степен по Обществено здраве.