Проф. Мирослава Кадурина, д.м.н

Образование:
1979 – немска езикова гимназия;
1979 – 1984 – медицина, Медицинска академия – София;
1990 – придобита специалност по “Дерматология и венерология”;
2004 – придобита научна степен “Доктор” – тема на дисертационния труд: “Acne- патогенетични, клинични и терапевтични аспекти”; 2005 – образователна степен – “Доцент”;
2013 – придобита научна степен “Доктор на медицинските науки” – тема на дисертационния труд: “ Биологични продукти при лечение на Psoriasis vulgaris – терапевтични, хистологични и имунохистохимични аспекти”
2013 – научно звание “Професор”.

Професионална реализация:

2000 – 2002 – началник Отделение към Клиника по дерматовенерология, ВМА-София;
2002 – началник на Клиника по дерматовенерология, ВМА-София;
2006 – 2015 ръководител на Катедра по дерматовенерология и алергология, ВМА-София.

2010 – преподавател към Катедрата по дерматовенерология и алергология на Медицински факултет към Софийския университет.

2015 – Професор по дерматология и венерология към University “G. Marconi” Rome, Italy

Следдипломна квалификация:

1990 – курс по “Физиотерапия и рентгентерапия в дерматологията” ВМИ-София;
1990 – курс по дерматоонкология, НОЦ – София;
1995 – 1999 – индивидуално обучение по дерматохистопатология, ВМИ, София;
1997 – специализация по дерматохистопатология – Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария;
2002 – специализация по имунохистохимични методи в дерматологията Университетска болница, Клиника по дерматология, Цюрих, Швейцария;
2003 – специализация по дерматохирургия и дерматохистопатология Клиника по дерматология Dermatologicum- Хамбург, Германия;
2004 – специализация по фототерапия в дерматологичната практика – Университетска болница, Хановер, Германия;
2004 – 2011 – специализации по лазертерапия, Трир и Бон, Германия; Чикаго и Ню Йорк, САЩ; Милано и Неапол, Италия; Париж , Франция:
2008 – специализация в Университетска клиника по дерматология , Мюнхен, Германия;
2002 – 2016- редовен участник в практически семинари в областта на естетичната медицина – IMCAS (Париж, Франция), AMWC(Монте Карло), EMMA(Париж, Франция)

Научна активност:

Има над 200 публикации в български и чуждестранни научни издания, над 70 участия на интернационални форуми и конгреси, между които – „поканен” лектор на ежегодните симпозиуми на European Academy of Dermatovenereology (EADV), 5 Continent Congress- Lasers and Aesthetic Medicine и редица други интернационални научни форуми; над 140 научни доклада, като участие в научни конгреси, конференции и симпозиуми у нас (с международно участие)

Участва в авторските колективи на 5 учебника и 6 монографии;

Членства:

Член на редакционния борд на Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV)
Генерален секретар на European Society for Laser Dermatology
Почетен член на Deutsche Dermatologische Gesellschaft
Член на редакционния борд на Journal of Pigmentary Disorders
Председател на Българското дружество по естетична дерматология
Член е на борда на Българското дерматологично дружество
Учредител и президент на Лятна Академия по практична дерматология и естетична медицина;
Научен секретар е на списание “Дерматология и Венерология”
Член на European Academy of Dermatovenereology
Член на International Society of Dermatopathology