Бенките и тяхната диагностика

Дерматоскопията е диагностичен метод, с помощта на който могат да се наблюдават и диагностицират доброкачествени и злокачествени образувания на кожата, заболявания на кожните придатъци- косми(трихоскопия) и нокти и други кожни заболявания.

За целта се използва дерматоскоп – уред за визуализация, който се състои от увеличителна леща и светлинен източник на поляризирана и неполяризирана светлина. Неполяризираната светлина се използва за повърхностно наблюдение на избраната лезия, докато чрез поляризираната светлина могат да се визуализират по-дълбоки структури.

Дерматоскопията е незаменим метод в диагностиката на злокачествените новообразувания на кожата и пигментните лезии. Този диагностичен метод не е свързан със специална подготовка и не носи риск за пациента при изпълнение. Дерматоскопските изображения могат да бъдат съхранявани като снимка или видеоклип, като по този начин се обективизира състоянието на пациента и се улеснява неговото проследяване.

В Клиника ЕвроДерма се извършват дерматоскопски прегледи от всички специалисти. Организират се кампании за безплатни прегледи на кожни образувания с цел ранна диагностика на рака на кожата.

Ако се наложи отстраняване на кожно образувание- поради потенциална малигнена трансформация или по естетични причини (по желание на пациента), клиниката разполага с напълно оборудвана манипулационна зала, в която се извършва хирургично отстраняване или отстраняване с лазер. Материалът може да бъде изпратен за допълнителна диагностика от дерматохистопатолог, а резутатът – обсъден с наш специалист.

Както вече бе споменато, освен хирургично, някои кожни образувания биха могли да се премахнат и чрез лазер. Лазерното отстраняване, в голяма част от случаите, е предпоставка за отличен естетически резултат и по-бързо възстановяване.

Клиника ЕвроДерма разполага с всичко необходимо, за да се осигури диагностиката и терапията на различни образувания, засягащи кожата, косата и ноктите.

 

Автор: д-р М. Янева, Клиника ЕвроДерма