Диагностика на бенки

Корекция: В клиника ЕвроДерма извършваме диагностика на бенките с дигитален дерматоскоп. Ако се наложи да се прави по-пълно изследване, бенките се отстраняват хирургично и се прави хистологично изследване.

Бенките – същност и видове

В същността си, бенките са образувания по кожата, изградени от меланоцити – пигментообразуващите клетки на човешкото тялото или техни производни.

Има различни видове бенки, които са организирани по различни признаци – произход (вродени или придобити), размер, клинична картина, анатомична локализация, разположение на невусните клетки в кожата, цитологични и хистологични особености.