Какво знаем за хемангиомите (съдовите тумори) при бебета и деца?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Хемангиомите са най-често срещаните доброкачествени тумори при деца на възраст до 1 година.
Засягат до 10% от доносените и до 30% от недоносените бебета. Обикновено липсват при раждането и се появяват в първите дни или седмици след това.
Въпреки доброкачествения характер и обратното развитие до деветата година, при 40-50% от пациентите на мястото на хемангиома остават разширени съдове, жълтеникаво оцветяване, фиброзно-мастна тъкан, атрофично набръчкване на кожата или цикатрикси.
КЛИНИКА
В зависимост от това колко дълбоко са разположени в кожата, хемангиомите се разделят на повърхностни, дълбоки и смесени.

Повърхностните хемангиоми са надигнати ярко-червени възелчета. Най-често те засягат малък участък от кожата и се обозначават като локализирани хемангиоми. При някои бебета може да са разпространени върху по-голяма площ (сегментни хемангиоми). Сегментните носят по-висок риск от тежки усложнения и може да са свързани със структурни аномалии.
Дълбоките хемангиоми са по-плътни синкави туморчета с неясни граници.
В някои случаи детските хемангиоми може да са част от клинични синдроми, което усложнява поставянето на диагноза и налага консултация с различни специалисти.
Въпреки доброкачествения характер, при малките хемангиоми могат да настъпят усложнения, особено във фазата на бърз, начален растеж. Това обикновено включва болезнено разраняване, инфекции и кървене. При по-големите хемангиоми съществува и риск от деформации и функционални нарушения (разраняване с нарушаване на храненето, ограничаване на движенията, затруднено дишане при засягане на гърлото, нарушаване на зрението при разположение около очите, засягане на тъканите в дълбочина). Когато хемангиомите са в областта на лицето, те могат да причинят психически проблеми и депресия, както за детето, така и за неговите родители.
ЛЕЧЕНИЕ
Повечето малки хемангиоми претърпяват пълно обратно развитие.
Задължително лечение се прилага при наличие на функционало нарушение, риск за деформации и белези и при симптоматични хемангиоми на черния дроб.
Все повече лекари, обаче, избират да проведат лечение дори и в случаите, когато не е застрашено здравето на детето, за да се предотвратят потенциалните усложнения и козметични дефекти.
Необходимостта от лечение или активно проследяване се определя след консултация със специалист дерматолог според вида на хемангиома, локализацията, размера, фазата на развитие и наличието на усложнения.
Лечението трябва да започне възможно най-рано през пролиферативната фаза, за да се избегнат усложненията, които могат да възникнат при нарастване на хемангиома. По-старите методи на лечение като кортикостероиди през устата или инжектирани в самия хемангиом, изгаряне с течен азот или хирургично изрязване се избягват поради високия риск от развитие на странични реакции.
През последните няколко години са въведени нови системни и локални методи на лечение, които показват значителна ефикасност и сравнително добра безопасност. По настоящем като първа линия на лечение се приемат бета-блокерите (пропранлол), приложени системно или локално със съответно проследяване. Добра алтернатива е и лечението с лазер при преценка от дерматолог.

КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА ХЕМАНГИОМ В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ И КАКВО ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ В КЛИНИКА „ЕВРОДЕРМА”?
• Задължително диагнозата се поставя от специалист – дерматолог, като по преценка се свиква консилиум с всички лекари, доценти и професори, членове на екипа на Евродерма
• Преценява се видът на хемангиома, фазата на развитие, рисковете, свързани с локализацията, размера и дълбочината му.
• При необходимост и по преценка на дерматолога се назначават изследвания, за да се прецени дълбочината на хемангиома и дали са засегнати подлежащите тъкани и органи (ултразвуково изследване, скенер, магнитно-резонансно изследване).
• Прави се документация за прецизно проследяване на всеки пациент и възможност за консултация с останалите специалисти в клиниката.
• Назначава се терапия индивидуализирана и съобразена с характеристиките на хемангиома, възрастта на пациента, наличието на усложнения и др. Екипът на клиниката е специализиран в лечението с пропранолол (локален и системен), което се смята за най-ефективното и най-безвредно в световен мащаб. По преценка прилагаме и лечение с лазерна апаратура
• По време на лечението се провежда регулярен клиничен контрол и, в зависимост от резултата, се моделира схемата на лечение.
• При желание от страна на пациента екипът на Евродерма може да осигури консултация със световно известни специалисти от чужбина.

Eкипът на ЕВРОДЕРМА има солиден опит в лечението на хемангиоми. В последните четири години имаме 10 публикации – 6 на английски език и 4 на български език на тема лечение на хемангиоми:

ПУБЛИКАЦИИ НА ТЕМА ХЕМАНГИОМИ
1. Semkova K, Marina S, Kazandjieva J. Topical treatment of infantile haemangiomas – where are we? Serbian J Dermatol Venereol, 2012, vol.3,num.4
2. Semkova K, Kazandjieva J. Scoring the proliferative activity of haemangioma of infancy: state of the art. Clinical and Experimental Dermatology, 2013,38,1: 89-90
3. Semkova K, Kazandjieva J. Topical timolol maleate for treatment of infantile haemangiomas: preliminary results of a prospective study. Clinical and Experimental Dermatology, 2013,38,2,143-146
4. Semkova K, Kazandjieva J, Tsankov N. What’s New in Infantile Hemangiomas: Current Insights and Future Perspectives. SkinMed, 2013;11:
5. Semkova K, Kazandjieva J. Rapid complete regression of an early infantile hemangioma with topical timolol gel. Int J Dermatol , 2014,53,2,241-42
6. Semkova K, Kazandjieva J, Kadurina M, Tsankov N. Hemangioma Activity and Severity Index (HASI), an instrument for evaluating infantile hemangioma: development and preliminary validation. International Journal of Dermatology (In press).
7. Семкова К, Казанджиева Ж, Марина С. Новости в лечението на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,1,20-28
8. Семкова К, Казанджиева Ж. Локален тимолол малеат за лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,2,45-48
9. Семкова К, Казанджиева Ж. Терапевтичен подход при хемангиоми в кърмаческа и детска възраст. JPNews, 2012,6,5-7
10. Семкова К, Казанджиева Ж, Кадурина М, Цанков Н. Hemangioma activity and severity index (HASI). Индекс за оценка на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст. Дерматология и венерология, 2014, LII, 1,3-8