Перорална имуномодулираща терапия?

Защо освен стандартното лечение с познатите ни мазила, e необходима перорална имуномодулираща терапия? GUNA Италия дава отговор на този въпрос.

Основана в Милано през 1983г. „GUNA S.p.a“ е италианска фармацевтична компания с близо 36 годишен производствен опит, създаваща медикаменти с високо качество и технологична иновативност. Принцип, който вдъхновява GUNA от нейното основаване до ден днешен. Над 800 продукти са част от широкия асортимент на компанията.

 

Лаборатории GUNA са известни в целия свят със своите лекарствени продукти, които са ефективни и без странични действия. Проучвания в областта на молекулярната биология и биохимия, приложени на лекарствени растения и биологични молекули (невропептиди, цитокини, хормони и растежни фактори), са довели GUNA до откриването на изключителните терапевтични възможности на активните съставки, използвани в нейните продукти. Използването на ниски дози е оста, около която се завърта Guna Pharmacology. Ефикасност без странични действия е резултатът от взаимодействието между ниските дози на активните компоненти и иновативната фармацевтична технология.

От 1993г. Guna S.p.a. е инвестирала значителни финансови и интелектуални ресурси, първо в проучването на една нова терапевтична концепция и второ, в научни изследвания и разработване на фармакологични принципи, които са дали основата на  Нискодозираната Медицина (LDM). Тя води началото си от една оригинална идея в областта на медицината: да върне болния организъм към първоначалното физиoлогично състояние чрез употребата на същите биологични молекули, които нормално присъстват в човешкото тялото и когато организмът е здрав, следят и ръководят неговите телесните функции.

Всъщност, много от тези молекули са известни и проучени от молекулярната биология, която неслучайно ги определя като сигнални (пратеници) молекули, а именно вещества, които могат да пренасят до различни клетки на тялото „правилните инструкции” за нормалното им функциониране. Тези молекули са невропептиди, хормони и цитокини, заедно с растежните фактори, са основни регулиращи молекули и молекули, стимулиращи тъканите.  Те действат чрез своите рецептори и са особено важни за имунната система. Цитокините модулират равновесието между хуморален и клетъчен имунен отговор. Тяхната роля е водеща в борбата срещу инфекции, но тяхната дисрегулация е в основата на патогенезата при автоимунните и алергичните състояния.

Може би всеки от дерматолозите си е задавал въпросите, дали Витилиго може да се лекува патогенетично, дали е възможна дългосрочна и безопасна имуномодулираща терапия при Атопичен дерматит и дали за лекия до умерен Псориазис може да се използва имуномодулираща терапия без риск от нежелани реакции?

Да! Напълно възможно е! Всъщност, разглеждайки тези социално значими кожни заболявания, Нискодозираните цитокини, въздействат върху тях чрез биорегулация на имунната система посредством перорално системно приложение. Това е единственият възможен достъп до възстановяването на кръстосаната сигнална комуникация между самите имунни клетки и между имунните и кожните клетки.

Нискодозираните цитокини са тази терапия, която би могла успешно и безопасно да се използва при тези заболявания.

Ексклузивни представители на медицинските изделия на GUNA S.p.a за България

гр. София 1618, ул. Акад. Илчо Димитров 7б, тел. +359 2 866 17 89, www.ipplus.bg