Полово предаваните болести не са отминали, просто са по-скрити

Полово предаваните болести не са отминали, просто са по-скрити. Много от хората се лекуват сами и търсят лекар в късни стадии. Затова лечението е доста голямо предизвикателство и е предмет на множество дискусии.  На годишната среща на европейската дунавска асоциация за ППБ проф. Цанков изнесе лекция” Епидемиология на сифилис”, а доц.Казанджиева” Сифилисът при известните”.