Училище за пациенти и родители на деца с Атопичен дерматит

За първи път в страната се организира подобно начинание съвместно с френската фондация Атопичен дематит!Не пропускайте , ако вие или близките ви сте с такъв проблем!