Хемангиоми в кърмаческа и детска възраст

Специализиран център за лечение на хемангиоми в кърмаческа и детска възраст към Дерматологична Клиника „ЕвроДерма“

Показания за лечение

Повечето малки хемангиоми претърпяват пълно обратно развитие и стандартното поведение при тях е „активна ненамеса”, която се изразява в активно проследяванеи лечение само при развитие на усложнения.

Локални и системни бета-блокери

Опитът от приложение на пропранолол при деца в кардиологичната практика е от повече от 40 години. Въпреки благоприятния профил на безопасност, лечението с пропранолол трябва да се започне с повишено внимание и при стриктно проследяване едновременно от дерматолог или педиатър с опит в приложението му.

Лечения на усложнения

Разраняването е най-често наблюдаваното усложнение на хемангиомите в кърмаческа възраст и засяга до 15,8 % от децата, като в 83.1% от случаите се развива през фазата на растеж.